Arbetslösheten sjunker i elva av tolv kommuner i Örebro

Av på 14 juli, 2021

En stor andel av kommunerna i Örebro såg under juni månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten .

Under juni månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 8,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 12 595 av 149 940 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (1 557 färre än i juni i fjol).

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Jämtland där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (8,4 procent i länet, jämfört med 7,9 procent i hela riket). Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (5,2 procent), medan Södermanland har den högsta (10,3 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 4 798 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 282 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

ARBETSLÖSHETEN BLAND UTLANDSFÖDDA SJUNKER BETYDLIGT

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,9 procent i Örebro under juni månad, motsvarande 7 135 av 29 854 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−494 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,5 procentenheter i Örebro. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

UNGDOMSARBETSLÖSHET SJUNKER BETYDLIGT

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,2 procentenheter). I juni var 11,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 975 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 453 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Örebro högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 0,7 procentenheter.

SAMMANFATTNING: SÅ HÖG VAR ARBETSLÖSHETEN I JUNI
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 8,4 % −1,0 % 7,9 % −1,1 %
Bland utlandsfödda 23,9 % −2,5 % 19,0 % −2,2 %
Bland ungdomar 11,3 % −2,2 % 10,6 % −2,6 %

 

TOTAL ARBETSLÖSHET I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i juni Förändring (12 mån)
Askersund 4,6 % −1,0 %
Degerfors 8,9 % +0,5 %
Hallsberg 8,2 % −1,0 %
Hällefors 11,4 % −2,1 %
Karlskoga 7,8 % −0,8 %
Kumla 6,3 % −0,8 %
Laxå 6,9 % −1,8 %
Lekeberg 4,6 % −0,7 %
Lindesberg 8,0 % −1,9 %
Ljusnarsberg 9,5 % −3,3 %
Nora 7,6 % −1,4 %
Örebro 9,2 % −1,0 %

 

ARBETSLÖSHET BLAND UTLANDSFÖDDA I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i juni Förändring (12 mån)
Askersund 20,8 % −5,6 %
Degerfors 27,8 % +1,0 %
Hallsberg 22,7 % −3,6 %
Hällefors 35,4 % −2,6 %
Karlskoga 24,1 % −2,4 %
Kumla 18,1 % −2,9 %
Laxå 22,7 % −5,8 %
Lekeberg 16,9 % −6,2 %
Lindesberg 22,7 % −4,1 %
Ljusnarsberg 25,3 % −4,9 %
Nora 23,9 % −5,8 %
Örebro 24,3 % −1,9 %

 

ARBETSLÖSHET BLAND 18–24-ÅRINGAR I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i juni Förändring (12 mån)
Askersund 8,3 % −0,7 %
Degerfors 16,3 % +1,3 %
Hallsberg 13,5 % −1,0 %
Hällefors 14,1 % −1,5 %
Karlskoga 11,3 % −2,0 %
Kumla 11,2 % −1,6 %
Laxå 12,8 % −1,4 %
Lekeberg 9,4 % −3,4 %
Lindesberg 11,7 % −4,5 %
Ljusnarsberg 10,5 % −7,1 %
Nora 13,0 % −2,1 %
Örebro 10,9 % −2,3 %

METOD OCH KOMMENTARER

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in