Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Örebro

By on 14 april, 2022
Arkivbild - Foto: Anders Olofsson

Samtliga kommuner i Örebro såg under mars månad en minskande arbetslösheten, även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 7,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 10 765 av 145 473 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (2 432 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,8 till 7,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan september 2019.

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Blekinge och Gotland där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (7,4 procent i länet, jämfört med 7,0 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,8 procent), medan Södermanland har den högsta (9,6 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 3 782 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,4 procent i Örebro under mars månad, motsvarande 6 232 av 29 121 personer. Det är 2,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−965 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,3 till 21,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan april 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,0 procentenheter i Örebro. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,2 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3 procentenheter). I mars var 8,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 297 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 682 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örebro sjunkit tolv månader i följd (ner från 11,3 procent i mars 2021 till 8,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Medan Örebro har högre total arbetslöshet än Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter lägre i Örebro.

1 791 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 1 791 arbetsplatsannonser i Örebro län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 3 460 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Örebro län
.
Yrkesgrupp Antal annonser Antal tjänster  
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering 37 200 *
Grundutbildade sjuksköterskor 92 161  
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. 52 143  
Personliga assistenter 72 124  
Lager- och terminalpersonal 61 121 *
Grundskollärare 79 120  
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m. 5 115  
Telefonförsäljare m.fl. 29 108  
Företagssäljare 67 97  
Kundtjänstpersonal 34 84  

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Örebro län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 7,4 % −1,4 %  7,0 % −1,4 % 
Bland utlandsfödda 21,4 % −2,6 %  17,2 % −2,7 % 
Bland ungdomar 8,3 % −3,0 %  8,6 % −2,5 % 

.

Total arbetslöshet i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i mars Förändring (12 mån)
Askersund 4,1 % −1,2 % 
Degerfors 8,4 % −0,6 % 
Hallsberg 6,5 % −2,1 % 
Hällefors 10,1 % −2,9 % 
Karlskoga 6,7 % −1,1 % 
Kumla 6,0 % −1,0 % 
Laxå 7,5 % −0,5 % 
Lekeberg 4,0 % −0,9 % 
Lindesberg 7,5 % −1,0 % 
Ljusnarsberg 8,2 % −4,2 % 
Nora 6,8 % −1,6 % 
Örebro 8,0 % −1,5 % 

.

Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i mars Förändring (12 mån)
Askersund 17,1 % −4,5 % 
Degerfors 27,2 % +0,3 % 
Hallsberg 18,7 % −4,3 % 
Hällefors 30,2 % −7,4 % 
Karlskoga 21,6 % −1,6 % 
Kumla 18,0 % −1,1 % 
Laxå 20,8 % −4,4 % 
Lekeberg 14,7 % −3,9 % 
Lindesberg 21,3 % −1,5 % 
Ljusnarsberg 20,1 % −9,5 % 
Nora 19,0 % −7,1 % 
Örebro 21,8 % −2,4 % 

.

Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i mars Förändring (12 mån)
Askersund 4,5 % −3,1 % 
Degerfors 11,8 % −3,0 % 
Hallsberg 8,9 % −4,2 % 
Hällefors 10,6 % −6,3 % 
Karlskoga 7,3 % −2,7 % 
Kumla 8,9 % −3,7 % 
Laxå 10,2 % −3,6 % 
Lekeberg 5,3 % −4,4 % 
Lindesberg 9,9 % −2,3 % 
Ljusnarsberg 13,3 % −5,2 % 
Nora 11,6 % −2,0 % 
Örebro 8,0 % −2,8 % 

Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.
När vi talar om ”förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.
Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

You must be logged in to post a comment Login