Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Örebro

By on 15 november, 2021
Arkivbild

En stor andel av kommunerna i Örebro såg under oktober månad en minskande arbetslöshet, även i länet som helhet minskar arbetslösheten .

Under oktober månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 7,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 11 519 av 149 597 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (2 020 färre än i oktober i fjol).

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 8,8 till 7,7 procent.

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Jönköping där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (7,7 procent i länet, jämfört med 7,3 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (5,0 procent), medan Södermanland har den högsta (9,9 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 4 039 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,3 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,6 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,9 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,4 procent i Örebro under oktober månad, motsvarande 6 585 av 29 397 personer. Det är 3,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−741 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd. Sedan februari har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,3 till 22,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,7 procentenheter i Örebro. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,9 procentenheter). I oktober var 9,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 641 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 572 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örebro sjunkit sju månader i följd (ner från 11,3 procent i mars till 9,6 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Örebro högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 0,3 procentenheter.

1 381 annonser om lediga jobb just nu

Den 11 november fanns det sammanlagt 1 381 arbetsplatsannonser i Örebro län i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 2 320 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Örebro län
Yrkesgrupp Antal annonser Antal tjänster  
Företagssäljare 70 126  
Lager- och terminalpersonal 37 125  
Grundutbildade sjuksköterskor 75 125  
Personliga assistenter 50 93  
Telefonförsäljare m.fl. 31 72  
Kundtjänstpersonal 28 71  
Grundskollärare 44 68  
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 31 58  
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering 14 49  
Arbetsförmedlare 20 43  

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 11 november av utannonserade jobb där Örebro län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 7,7 % −1,4 %  7,3 % −1,5 % 
Bland utlandsfödda 22,4 % −3,2 %  18,1 % −3,0 % 
Bland ungdomar 9,6 % −2,9 %  9,3 % −2,8 % 

…………….

Total arbetslöshet i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i oktober Förändring (12 mån)
Askersund 4,4 % −1,4 % 
Degerfors 8,7 % −0,5 % 
Hallsberg 7,2 % −1,5 % 
Hällefors 10,7 % −2,5 % 
Karlskoga 7,0 % −1,0 % 
Kumla 6,1 % −0,8 % 
Laxå 6,6 % −1,9 % 
Lekeberg 4,7 % −0,5 % 
Lindesberg 7,5 % −1,5 % 
Ljusnarsberg 9,0 % −3,3 % 
Nora 6,6 % −1,9 % 
Örebro 8,5 % −1,3 % 

…………….

Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i oktober Förändring (12 mån)
Askersund 18,7 % −5,5 % 
Degerfors 27,8 % −0,5 % 
Hallsberg 20,4 % −4,9 % 
Hällefors 32,3 % −4,9 % 
Karlskoga 22,1 % −3,1 % 
Kumla 17,7 % −1,8 % 
Laxå 21,3 % −5,1 % 
Lekeberg 18,1 % −2,4 % 
Lindesberg 21,4 % −3,4 % 
Ljusnarsberg 20,7 % −8,8 % 
Nora 20,1 % −8,4 % 
Örebro 23,0 % −2,7 % 

…………….

Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i oktober Förändring (12 mån)
Askersund 7,7 % −3,0 % 
Degerfors 15,0 % −0,8 % 
Hallsberg 11,5 % −1,1 % 
Hällefors 10,5 % −5,3 % 
Karlskoga 9,4 % −3,2 % 
Kumla 9,8 % −2,0 % 
Laxå 11,5 % −3,1 % 
Lekeberg 8,5 % −2,8 % 
Lindesberg 9,4 % −3,9 % 
Ljusnarsberg 14,9 % −2,7 % 
Nora 10,9 % −2,4 % 
Örebro 9,1 % −3,0 % 

Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.
När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.
Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

You must be logged in to post a comment Login