Arbetslösheten stiger för 19:e månaden i följd i Örebro

Av på 14 januari, 2021
Arkivbild

Sedan maj 2019 har arbetslösheten i Örebro län ökat, i december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 9,2 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,2 procentenheter). Även i Sverige stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 13 696 av 148 870 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (1 969 fler än i december i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten stiger i Örebro. Sedan maj 2019 har arbetslösheten gått upp från 6,9 till 9,2 procent.

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går uppåt. Man ser, i själva verket, just nu en uppgång i samtliga län. Störst är ökningen i Stockholm där arbetslösheten stiger med 2,2 procentenheter.

Örebro hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (9,2 procent i länet, jämfört med 8,8 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (6,7 procent), medan Södermanland har den högsta (11,3 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 3 722 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i december jämfört med året innan (+1,4 procentenheter) och ligger nu på 8,8 procent. 257 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 25,6 procent i Örebro under december månad, motsvarande 7 328 av 28 625 personer. Det är 0,4 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+686 om man räknar personer). Därmed stiger de utlandsföddas arbetslöshet för tolfte månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,4 procentenheter i Örebro. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet öka betydling

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+2,8 procentenheter). I december var 12,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 2 203 personer). Mäter man antalet inskrivna ser man en ökning med 489 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Örebro stigit 16 månader i följd (upp från 9,6 procent i augusti 2019 till 12,4 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Örebro högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 0,6 procentenheter.


Tabeller….

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december

Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 9,2 % +1,2 %  8,8 % +1,4 % 
Bland utlandsfödda 25,6 % +0,4 %  21,1 % +1,2 % 
Bland ungdomar 12,4 % +2,8 %  11,8 % +2,6 % 

Total arbetslöshet i Örebro län

Kommun Arbetslöshet i december Förändring (12 mån)
Askersund 5,6 % +0,1 % 
Degerfors 9,5 % +2,3 % 
Hallsberg 9,3 % +1,1 % 
Hällefors 13,5 % +1,1 % 
Karlskoga 8,2 % +0,9 % 
Kumla 7,0 % +0,8 % 
Laxå 8,6 % +0,1 % 
Lekeberg 5,5 % +0,7 % 
Lindesberg 8,9 % +0,1 % 
Ljusnarsberg 12,5 % +0,3 % 
Nora 8,8 % +1,4 % 
Örebro 9,8 % +1,4 % 

Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län

Kommun Arbetslöshet i december Förändring (12 mån)
Askersund 23,5 % −8,2 % 
Degerfors 28,9 % +2,9 % 
Hallsberg 24,8 % −0,8 % 
Hällefors 37,7 % −1,0 % 
Karlskoga 25,1 % −1,4 % 
Kumla 19,1 % −2,0 % 
Laxå 26,1 % −4,2 % 
Lekeberg 21,1 % −6,7 % 
Lindesberg 24,1 % −4,7 % 
Ljusnarsberg 29,0 % −3,5 % 
Nora 28,3 % +0,9 % 
Örebro 25,9 % +2,1 % 

Arbetslöshet bland 18-24-åringar i Örebro län

Kommun Arbetslöshet i december Förändring (12 mån)
Askersund 9,4 % +0,3 % 
Degerfors 15,4 % +5,3 % 
Hallsberg 14,7 % +4,4 % 
Hällefors 16,3 % +2,7 % 
Karlskoga 12,3 % +3,7 % 
Kumla 11,4 % +1,0 % 
Laxå 13,6 % +1,5 % 
Lekeberg 13,4 % +6,6 % 
Lindesberg 12,6 % +0,4 % 
Ljusnarsberg 18,4 % 0,0 % 
Nora 14,6 % +5,8 % 
Örebro 12,0 % +3,0 % 

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen – arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/statistik.
När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.
Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in