Arbetslösheten stiger för 20:e månaden i följd i Örebro

Av på 12 februari, 2021
Arkivbild

Sedan maj 2019 har arbetslösheten i Örebro län ökat, i januari fortsatte den utvecklingen.

Under januari månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 9,1 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,0 procentenheter). Även i Sverige stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 13 751 av 151 110 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (1 795 fler än i januari i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten stiger i Örebro. Sedan maj 2019 har arbetslösheten gått upp från 6,9 till 9,1 procent.

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går uppåt. Vi ser, i själva verket, just nu en uppgång i samtliga län. Störst är ökningen i Stockholm där arbetslösheten stiger med 2,2 procentenheter.

Örebro hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (9,1 procent i länet, jämfört med 8,8 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (6,6 procent), medan Södermanland har den högsta (11,2 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 3 778 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i januari jämfört med året innan (+1,4 procentenheter) och ligger nu på 8,8 procent. 264 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 24,5 procent i Örebro under januari månad, motsvarande 7 380 av 30 122 personer. Det är 0,5 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+662 om man räknar personer). Därmed stiger de utlandsföddas arbetslöshet för 13:e månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,4 procentenheter i Örebro. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,5 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,8 procentenheter). I januari var 12,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 2 112 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 357 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Örebro stigit 17 månader i följd (upp från 9,6 procent i augusti 2019 till 12,0 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Örebro högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 0,2 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i januari 

 
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 9,1 % +1,0 %  8,8 % +1,4 % 
Bland utlandsfödda 24,5 % +0,5 %  20,2 % +1,3 % 
Bland ungdomar 12,0 % +1,8 %  11,8 % +2,1 % 

Total arbetslöshet i Örebro län

Kommun Arbetslöshet i januari Förändring (12 mån)
Askersund 5,7 % +0,4 % 
Degerfors 9,3 % +1,9 % 
Hallsberg 9,1 % +0,7 % 
Hällefors 13,9 % +1,1 % 
Karlskoga 8,0 % +0,7 % 
Kumla 7,1 % +0,9 % 
Laxå 8,8 % +0,3 % 
Lekeberg 5,3 % +0,3 % 
Lindesberg 9,0 % +0,2 % 
Ljusnarsberg 12,8 % +0,2 % 
Nora 8,6 % +0,8 % 
Örebro 9,8 % +1,4 % 

Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län

Kommun Arbetslöshet i januari Förändring (12 mån)
Askersund 22,5 % −5,6 % 
Degerfors 27,3 % +2,5 % 
Hallsberg 23,6 % −1,0 % 
Hällefors 39,6 % +3,1 % 
Karlskoga 23,9 % −0,7 % 
Kumla 18,9 % −0,8 % 
Laxå 26,3 % −1,3 % 
Lekeberg 19,5 % −5,5 % 
Lindesberg 23,4 % −2,9 % 
Ljusnarsberg 29,8 % −0,5 % 
Nora 26,7 % −0,6 % 
Örebro 24,5 % +1,5 % 

Arbetslöshet bland 18-24 åringar i Örebro län

Kommun Arbetslöshet i januari Förändring (12 mån)
Askersund 9,8 % +1,3 % 
Degerfors 15,6 % +6,3 % 
Hallsberg 13,6 % +2,1 % 
Hällefors 17,6 % +4,0 % 
Karlskoga 10,8 % +0,9 % 
Kumla 12,5 % +1,4 % 
Laxå 14,5 % +0,9 % 
Lekeberg 10,8 % +1,1 % 
Lindesberg 12,8 % −0,1 % 
Ljusnarsberg 18,1 % −1,1 % 
Nora 14,1 % +4,3 % 
Örebro 11,5 % +2,1 % 

.

Länet
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.
När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.
Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in