Arbetslösheten stiger för 21:a månaden i följd i Örebro

Av på 14 mars, 2021
Arkivbild.

Sedan maj 2019 har arbetslösheten i Örebro län ökat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Under februari månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 9,0 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,9 procentenheter). Även i Sverige stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 13 569 av 150 767 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (1 644 fler än i februari i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är högre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2019 har arbetslösheten gått upp från 6,9 till 9,0 procent.


Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går uppåt. Vi ser, i själva verket, just nu en uppgång i samtliga län. Störst är ökningen i Stockholm där arbetslösheten stiger med 2,0 procentenheter.

Örebro hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (9,0 procent i länet, jämfört med 8,7 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (6,5 procent), medan Södermanland har den högsta (11,1 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 3 769 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i februari jämfört med året innan (+1,3 procentenheter) och ligger nu på 8,7 procent. 259 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.


ARBETSLÖSHETEN BLAND UTLANDSFÖDDA STIGER
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 24,3 procent i Örebro under februari månad, motsvarande 7 321 av 30 128 personer. Det är 0,3 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+614 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet högre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,3 procentenheter i Örebro. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).


Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

UNGDOMSARBETSLÖSHET ÖKAR BETYDLIGT
Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,7 procentenheter). I februari var 11,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 2 068 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 327 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Örebro stigit 18 månader i följd (upp från 9,6 procent i augusti 2019 till 11,8 procent nu).


Medan Örebro har högre total arbetslöshet än Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.


TABELLER

SAMMANFATTNING: SÅ HÖG VAR ARBETSLÖSHETEN I FEBRUARI
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 9,0 % +0,9 % 8,7 % +1,3 %
Bland utlandsfödda 24,3 % +0,3 % 20,1 % +1,2 %
Bland ungdomar 11,8 % +1,7 % 11,6 % +2,2 %

 

TOTAL ARBETSLÖSHET I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i februari Förändring (12 mån)
Askersund 5,7 % +0,4 %
Degerfors 9,2 % +1,9 %
Hallsberg 9,0 % +0,8 %
Hällefors 13,6 % +1,1 %
Karlskoga 8,0 % +0,3 %
Kumla 7,0 % +0,9 %
Laxå 8,7 % +0,2 %
Lekeberg 5,4 % +0,4 %
Lindesberg 8,8 % +0,3 %
Ljusnarsberg 12,6 % −0,1 %
Nora 8,4 % +0,5 %
Örebro 9,6 % +1,2 %

 

ARBETSLÖSHET BLAND UTLANDSFÖDDA I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i februari Förändring (12 mån)
Askersund 22,3 % −4,7 %
Degerfors 27,3 % +1,9 %
Hallsberg 23,4 % −1,3 %
Hällefors 38,8 % +2,0 %
Karlskoga 24,0 % −1,3 %
Kumla 19,0 % −0,1 %
Laxå 25,9 % −1,2 %
Lekeberg 20,5 % −5,9 %
Lindesberg 23,2 % −2,5 %
Ljusnarsberg 29,3 % −0,5 %
Nora 25,9 % −1,5 %
Örebro 24,4 % +1,5 %

 

ARBETSLÖSHET BLAND 18–24-ÅRINGAR I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i februari Förändring (12 mån)
Askersund 9,3 % +0,2 %
Degerfors 15,6 % +5,6 %
Hallsberg 13,1 % +2,4 %
Hällefors 17,4 % +5,3 %
Karlskoga 11,1 % +1,1 %
Kumla 12,9 % +2,3 %
Laxå 13,2 % −0,4 %
Lekeberg 10,5 % −0,1 %
Lindesberg 12,5 % +0,9 %
Ljusnarsberg 17,6 % −1,9 %
Nora 13,2 % +2,0 %
Örebro 11,2 % +1,8 %

METOD OCH KOMMENTARER
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in