Arbetslösheten stiger för 22:a månaden i följd i Örebro

Av på 18 april, 2021
Arkivbild

Sedan maj 2019 har arbetslösheten i Örebro län ökat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Under mars månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 8,8 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,6 procentenheter). Även i Sverige stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 13 197 av 149 966 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (1 057 fler än i mars i fjol).

Det är 22:a månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är högre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2019 har arbetslösheten gått upp från 6,9 till 8,8 procent.

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går uppåt. Vi ser just nu en uppgång i 19 av 21 län. Störst är ökningen i Stockholm där arbetslösheten stiger med 1,3 procentenheter.

Örebro hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (8,8 procent i länet, jämfört med 8,4 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (6,4 procent), medan Södermanland har den högsta (10,9 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 3 599 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i mars jämfört med året innan (+0,8 procentenheter) och ligger nu på 8,4 procent. 237 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslöshet bland utlandsfödda sjunker något

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 24,0 procent i Örebro under mars månad, motsvarande 7 197 av 29 988 personer. Det är 0,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+435 om man räknar personer). Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de 14 föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit högre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,2 procentenheter i Örebro. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså minskar i Örebro så ökar den i Sverige. Jämfört med mars förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i riket ökat med 0,8 procentenheter (till 19,9 procent). Trots den senaste nedgången har Örebro med andra ord fortfarande högre arbetslöshet bland utlandsfödda än Sverige.

Ungdomsarbetslösheten ökar

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1 procentenheter). I mars var 11,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 979 personer). Mäter vi antaletinskrivna ser vi en ökning med 198 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Örebro stigit 19 månader i följd (upp från 9,6 procent i augusti 2019 till 11,3 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Örebro högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 0,2 procentenheter.

Tabeller

SAMMANFATTNING: SÅ HÖG VAR ARBETSLÖSHETEN I MARS
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 8,8 % +0,6 % 8,4 % +0,8 %
Bland utlandsfödda 24,0 % −0,1 % 19,9 % +0,8 %
Bland ungdomar 11,3 % +1,0 % 11,1 % +1,3 %

 

TOTAL ARBETSLÖSHET I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i mars Förändring (12 mån)
Askersund 5,3 % +0,1 %
Degerfors 9,0 % +1,9 %
Hallsberg 8,6 % +0,7 %
Hällefors 13,0 % +0,3 %
Karlskoga 7,8 % −0,2 %
Kumla 7,0 % +0,9 %
Laxå 8,0 % −0,5 %
Lekeberg 4,9 % 0,0 %
Lindesberg 8,5 % +0,1 %
Ljusnarsberg 12,4 % −0,1 %
Nora 8,4 % +0,4 %
Örebro 9,5 % +0,8 %

 

ARBETSLÖSHET BLAND UTLANDSFÖDDA I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i mars Förändring (12 mån)
Askersund 21,6 % −4,7 %
Degerfors 26,9 % +2,5 %
Hallsberg 23,0 % −1,4 %
Hällefors 37,6 % 0,0 %
Karlskoga 23,2 % −2,3 %
Kumla 19,1 % +0,4 %
Laxå 25,2 % −1,6 %
Lekeberg 18,6 % −6,2 %
Lindesberg 22,8 % −2,0 %
Ljusnarsberg 29,6 % +0,6 %
Nora 26,1 % −1,9 %
Örebro 24,2 % +0,8 %

 

ARBETSLÖSHET BLAND 18–24-ÅRINGAR I ÖREBRO LÄN
Kommun Arbetslöshet i mars Förändring (12 mån)
Askersund 7,6 % −0,4 %
Degerfors 14,8 % +5,5 %
Hallsberg 13,1 % +2,5 %
Hällefors 16,9 % +3,3 %
Karlskoga 10,0 % −0,8 %
Kumla 12,6 % +2,2 %
Laxå 13,8 % −0,8 %
Lekeberg 9,7 % 0,0 %
Lindesberg 12,2 % +1,0 %
Ljusnarsberg 18,5 % +2,5 %
Nora 13,6 % +2,6 %
Örebro 10,8 % +0,9 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in