Arbetsolyckorna i byggbranschen fortsätter sjunka

By on 8 juli, 2021

Under 2020 minskade de anmälda arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna i byggbranschen. Samtidigt låg antalet arbetsolyckor med dödlig utgång kvar på samma nivå som 2019. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2020.

– Arbetsmiljön i byggbranschen blir allt bättre. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det gäller inte minst arbetet med att få ner olyckorna med dödlig utgång. Vi kan aldrig vara nöjda förrän alla kommer hem säkert efter arbetsdagens slut, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Som ett led i att minska antalet olyckor i byggbranschen blir från den 1 juli 2021 Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning obligatorisk vid alla byggen där organisationens medlemsföretag driver verksamhet.

– Förhoppningsvis gör den nya säkerhetsutbildningen tillsammans med ännu starkare säkerhetskultur att arbetsmiljön i byggbranschen förbättras ytterligare, säger Berndt Jonsson.

Fakta – Arbetsmiljön i byggbranschen

  • Antalet anmälda arbetsolyckor minskar från 10,1 till 9,8 per 1000 sysselsatta.
  • Antalet anmälda arbetssjukdomar minskar från 1,5 till 1,2 per 1000 sysselsatta
  • Under 2020 förolyckades 10 personer inom sektorn, vilket är lika många som 2019. 

Regionalt
Örebronyheter

Källa Byggföretagen
Statistiken är hämtad från Arbetsmiljöverkets skadestatistik. Jämförelsen är för hela byggsektorn inkluderat hus- och anläggningsbyggnation, installation, rivning, mark och grundläggning samt annan specialiserad bygg-och anläggningsverksamt (F Byggverksamhet ngr 41xxx, 42xxx, 431xx, 432xx, 433xx och 439xx).

You must be logged in to post a comment Login