Årets betygsresultat för elever i årskurs 9 i Örebro kommuns skolor

By on 22 juni, 2024
Arkivbild

Betygsresultat för årskurs 9, visar att 74 procent av eleverna i de kommunala högstadieskolorna uppfyller behörighetskraven för gymnasieskolans yrkesprogram.

För de elever som inte nått behörighet till gymnasiet erbjuds lovskola som pågår två veckor efter skolavslutningen. Resultaten från lovskolan kommer till höstens terminsstart och har tidigare år bidragit till en ökning på 3-5 procent av behörighet till gymnasiet.

– Det är bekymrande med resultaten som påverkar elevernas behörighet till gymnasiet och fortsatt utbildning. För alla oss som arbetar i skolan är det av högsta vikt att vi har elever som klarar hela skolgången. Vi måste höja måluppfyllelsen för att eleverna ska få goda möjligheter i livet, säger Katarina Arkehag, förvaltningsdirektör Förskole- och grundskoleförvaltningen.

En skola som gör en tydlig positiv utveckling är Västra Engelbrektsskolan där en bidragande del är att eleverna som lämnar åk 9 har haft en sammanhållen skolgång med kontinuitet hos lärarna under högstadietiden. Adolfsbergsskolan och Almby skola är två andra exempel som har en uppgående trend och där många elever går under flera skolår, från förskoleklass till åk 9.

– Vi kommer fortsätta med arbetet på respektive skola, utifrån de utmaningar som finns för att ge eleverna det som krävs för att lämna skolan med godkända betyg. Vi vet att det är viktigt att få alla elever att vara i skolan. Utöver närvaron är språk, kontinuitet och trygghet med behöriga lärare det allra viktigast för elevernas kunskapsutveckling och att de lyckas hela vägen, säger Katarina Arkehag, förvaltningsdirektör Förskole- och grundskoleförvaltningen

Resultat från åren 2021-2024 visar andel behöriga* elever årskurs i 9:

  • År 2024: 74 procent
  • År 2023: 77 procent
  • År 2022: 76 procent
  • År 2021: 77 procent

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun
* Behörig innebär att eleven har godkänt betyg i engelska, matematik, svenska/SVA samt ytterligare minst fem ämnen.

You must be logged in to post a comment Login