Ärftlighet bakom ökad hjärtinfarktrisk vid SLE

Av på 14 maj, 2013

Medelålders kvinnor med den kroniska reumatiska sjukdomen SLE löper kraftigt förhöjd risk att drabbas av hjärtinfarkt. En ny studie ledd av forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsalauniversitet visar att ärftlighet är en viktig förklaring. Resultaten har publicerats i nätupplagan av den medicinska tidskriften Cardiovascular genetics.

– Det mest förvånande är att sambandet var så starkt mellan hjärtinfarkt och genen IRF8 och att alla kvinnliga SLE-patienter som hade genvarianten i dubbel uppsättning, det vill säga från både mamma och pappa fick hjärtinfarkt, säger Lars Rönnblom, överläkare och professor i reumatologi, som lett studien.

Tidigare studier har visat att SLE-patienter löper tio gånger högre risk att drabbas av hjärtinfarkt. För kvinnor i 35-44 årsåldern är risken 50 gånger högre än i befolkningen i stort. De vanligaste dödsorsakerna vid SLE är cirkulatoriska sjukdomar som hjärtsjukdomar och åderförkalkning i hjärtats kranskärl eller hjärnan. Resultaten, menar han ökar förståelsen för varför blodfettsänkande behandling inte tycks fungera lika bra i denna patientgrupp som hos andra patienter.

– En slutsats av studien är att vi inte kan förlita oss på att behandla traditionella riskfaktorer hos dessa patienter utan måste tänka i helt nya banor, fortsätter Lars Rönnblom.

I studien, som stöttats bland annat av Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ingick drygt 800 svenska patienter med SLE, som samtliga sköts av läkare i det svenska SLE-nätverket. Totalt undersöktes 12 000 genvarianter.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in