Arv till Lindesbergs kommun ger mer kultur i Guldsmedshyttan och Storå

Av på 10 juni, 2021
Arkivbild

Lindesbergs kommun har via ett testamente fått tillgång till pengar som ska användas till kulturella aktiviteter i Guldsmedshyttan och Storå. En stiftelse ska nu skapas för att sedan kunna tillse att pengarna används enligt testamentets vilja.

Lindesbergs kommun har fått ett arv från Kjell Andreassons dödsbo. I testamentet står det att en stiftelse ska upprättas och att avkastningen från fonden ska användas till kulturella aktiviteter med speciell inriktning på Guldsmedshyttan och Storå området. Den juridiska personen för stiftelsen är kulturchefen i Lindesbergs kommun och denna ska ensam ansvara för vad stiftelsen årligen ska satsa på.

”Vi är jätteglada över att ha fått en sån här stor gåva. Det är mycket generöst av Kjell Andreasson att testamentera till kommunen. Under det senaste året har det varit tydligt hur mycket kulturen betyder för oss människor, den ger oss större mening i våra liv. Det här arvet kommer att göra skillnad i Guldsmedshyttan och Storå. Under hösten kommer vi arbeta praktiskt med organisationen kring stiftelsen och vi hoppas att vi kan börja använda medlen under 2022”, säger Kristina Öster – kultur- och fritidschef i Lindesbergs kommun – i ett pressmeddelande.

Tillväxtförvaltningen ser positivt på detta testamente och arbetar förberedande inför att kunna upprätta denna stiftelse och framöver kunna investera den årliga avkastningen till riktade kulturella insatser i aktuellt område. Förvaltningschefen har beslutat bilda en mindre referensgrupp bestående av tillväxtnämndens ordförande Magnus Storm och tillväxtförvaltningens förvaltningschef Magnus Sjöberg i arbetet med stiftelsen.

I testamentet står det att stiftelsen ska få sitt namn efter donatorn och hans föräldrar. Det blir Sigvard, Eva och Kjell Andreassons stiftelse. Förvaltningen av stiftelsens medel skall skötas av Bergslagens Sparbank och revideras av Lindesbergs kommuns revisorer.

Magnus Storm, Magnus Sjöberg och Kristina Öster ska tillsammans upprätta stiftelsen som ska ge mer kulturella insatser i Guldsmedhyttan och Storå.

Ekonomi | Kultur
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in