AstraZenecas vaccin rekommenderas för alla över 18 år

Av på 5 mars, 2021
Arkivbild

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla de tre vaccinerna mot covid-19 som är godkända i Sverige ska användas till alla åldersgrupper i befolkningen över 18 år, nya data från Storbritannien bekräftar att Astra Zenecas vaccin har god skyddseffekt även för personer över 65 år.

Det nya beslutet innebär att Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation från den 2 februari om att begränsa användningen av Astra Zenecas vaccin till personer under 65 år upphör.

Grunden för den tidigare åldersbegränsningen var att det vid tidpunkten fanns för lite data om vaccinets skyddseffekt för personer över 65 år. Att invänta mer data ansågs nödvändigt, eftersom skyddsbehovet av äldre är särskilt stort på grund av deras förhöjda risk för allvarlig sjukdom och död vid covid-19.

God skyddseffekt även för äldre

Nu visar tre stora studier från Storbritannien att AstraZenecas vaccin har en god skyddseffekt även för personer som över 80 år, och att skyddseffekten är i nivå med övriga godkända vacciner.

Folkhälsomyndighetens sammantagna bedömning är att de nya underlagen kring skyddseffekten är tillförlitliga.

– Samtliga vacciner som erbjuds är mycket effektiva och har enligt studierna en god skyddseffekt för alla över 18 år. AstraZenecas vaccin mot covid-19 kan därför rekommenderas även till personer över 65 år, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in