Återstart utan företagsfokus dömt att misslyckas

Av på 30 augusti, 2020
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.
Foto: Företagarna

Finansminister Magdalena Andersson har utlovat ett återstartspaket för svensk ekonomi – över 100 miljarder i budgeten för 2021. Finansministern lovar kraftfulla offentliga investeringar i välfärd och klimatomställning för att få hela Sverige i arbete och på så sätt rädda jobben.

– Nu är det upp till bevis. För att stärka välfärden och för att lyckas med klimatomställningen, behövs mer än vackra ord. I Sverige har små och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. En politik som syftar till högre sysselsättning, klimatomställning och utbyggd välfärd måste därför fokusera på jobb- och värdeskapande i småföretag, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Magdalena Andersson och övriga i regeringen har nu en diger uppgift med att få igång Sverige igen. Företagarna vill peka på reformområden som är särskilt viktiga för företagsklimatet, och utan kraftfullt handlande inom dem kommer regeringens återstartspaket bli ett misslyckande.

– Förutsägbara villkor som underlättar och stödjer företagande är avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, annars är risken att investeringar skjuts på framtiden och arbetslöshet och utanförskap cementeras, säger Daniel Wiberg.

Tre reformområden

i.Lägre beskattning av företag och företagande

Skatternas nivåer och skattesystemets utformning är en av de viktigaste frågorna för landets företagare. Det berör både priser, lönsamhet, möjligheterna att anställa, bolagets vinst och den egna försörjningen. Skattesystemet bör präglas av förutsägbarhet, enkelhet, internationell konkurrenskraft och vara tillväxtgynnande. Incitamenten till välståndsskapande aktiviteter som företagande, jobb, investeringar och utbildning måste stärkas.

ii.Begränsa företagens ansvar och kostnader för anställda

Kostnaden att anställa måste sänkas så att fler kan komma i arbete. Detta kan ske både genom sänkta arbetsgivaravgifter och genom en mer differentierad lönestruktur som bättre speglar kompetens.

– Den höga kostnaden att anställa är ett av skälen till att arbetslösheten nu ökar så dramatiskt, säger Daniel Wiberg

Företagens tillgång till arbetskraft med rätt erfarenhet och kompetens måste bli bättre. Då kan företag växa och arbetsmarknaden bli mer inkluderande. Företag är beroende av duktiga medarbetare för att kunna växa, men med anställda följer förutom direkta kostnader också ett stort ansvar.

-Att öka kostnaderna och arbetsgivarnas ansvar för sjukkostnader och rehabilitering skulle dramatiskt förvärra såväl arbetslöshet som utanförskap, säger Daniel Wiberg

iii.Minskad regelbörda

Företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och regler stiger årligen, och antalet regler blir fler snarare än färre. Företagare lägger i snitt tio timmar i veckan på administration, till stor del med anledning av regler från myndigheter. Denna tid måste minskas så att företagare kan fokusera på att få sina företag att växa.

– Byråkrati, regler och blanketter ska anpassas för småföretagare – inte tvärtom. Myndigheter och beslutsfattare måste arbeta systematiskt och på flera nivåer med regelförenkling för att vända utvecklingen med ökande kostnader och i stället minska dem, avslutar Daniel Wiberg.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Företagarna

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in