Återstartbidrag ska göra kulturen tillgänglig

Av på 12 juli, 2022

Kulturrådets återstartbidrag ska göra kulturen tillgänglig i hela landet, Statliga Kulturrådet har fördelat totalt 663 miljoner kronor i återstartsbidrag till cirka 1.200 aktörer över hela landet.

Bland annat Jerle Stadsförening (25.600 kronor), Nora Art (53.000), Mattias Risberg Musik (230.000 kronor) och Bredsjö kulturkooperativ ekonomisk förening (545.000 kronor). Kulturaktiebolaget i Örebro (som bland annat arrangerar konserter i Svalbo) får 2.300.000 kronor.

Tillsammans med tidigare krisstöd har Kulturrådet fördelat cirka 4,5 miljarder kronor till kulturverksamheter som påverkats av pandemin. Medan de tidigare krisstöden handlade om att säkerställa överlevnad för kulturen och kulturlivet, så är återstartsbidraget medel för en nystart. Bidraget riktar sig till framåtblickande projekt som säkrar produktion, kompetens och arbetstillfällen inom kultursektorn.

”Kulturlivet är redo för en nystart och genom återstartsbidraget ges förutsättningar till att blicka framåt. Intresset för bidraget har varit stort, vi har fått in ansökningar på det dubbla mot vad vi kan fördela, vilket är en tydlig signal att kultursverige är redo att starta upp igen”, säger Kajsa Ravin – generaldirektör på Kulturrådet – i ett pressmeddelande.

”Att kunna använda det här särskilda bidraget till att få långsiktiga effekter är särskilt viktigt. Återstartsutredningen lyfter att pandemin kan få långvariga negativa konsekvenser på kulturen. Satsningar på kultur i hela landet som når många olika människor och inte minst barn och unga är därför av stor betydelse”, säger Kajsa Ravin.

”Flera vittnar om att publiken inte hittat tillbaka till scenerna och de kulturella mötesplatserna efter pandemin. Genom återstartsbidraget ser vi att många, såväl genom nya samarbeten men också med nya produktioner gör kulturen tillgänglig i hela landet, vilket är viktigt”, säger Kajsa Ravin.

Bygdegårdarnas Riksförbund gör unik kultursatsning

Bygdegårdarnas Riksförbund får tio miljoner kronor och är därmed den aktör bland de ideella föreningarna som har fått överlägset mest pengar. Kulturutövarna kommer att anställas på deltid ute i Bygdegårdarnas Riksförbunds distrikt och där turnera på olika bygdegårdar som inte behöver betala något gage. ”På det här sättet kan vi fortsätta vårt arbete att lyfta fram bygdegårdsrörelsen som en hörnpelare i svenskt kulturliv”, säger Stefan Löfgren – verksamhetsutvecklare för konst och kultur på Bygdegårdarnas Riksförbund.

Ideell kulturallians stärker det ideella kulturlivet

Ideell kulturallians -en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet – får 1.102.000 kronor för att genomföra projekt som stärker det ideella kulturlivet i Sverige.

”Vi ska använda bidraget till två strategiskt viktiga aktiviteter för det ideella kulturlivet runt om i Sverige”, säger Gunnar Ardelius – verksamhetschef på Ideell kulturallians: ”Vi har sett behoven framför allt genom satsningen Kulturens kapillärer där det blir tydligt att föreningarna behöver bygga upp sin kompetens och sina nätverk för att få kraft att nystarta efter pandemin. Vi har också sett att det behövs ökad kompetens bland beslutsfattare i landets regioner och kommuner om det ideella kulturlivets roll och förutsättningar”. 

Ekonomi | Kultur
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in