ÅterstartBygdegård 2022 – ett stöd som ger möjlighet till kultur i hela länet

Av på 21 januari, 2022
Ullergården i Ullersäter - en av nio bygdegårdar i Lindesbergs kommun.

Kulturrådet har beviljat Bygdegårdarnas Riksförbund närmare fyra miljoner till en fortsättning av ÅterstartBygdegård under 2022, det innebär att medlemsföreningar i förbundet kan söka medel till gage för yrkesverksamma kulturutövare – det blir kultur i hela landet. 

ÅterstartBygdegård ger förutsättningar för lokala arrangemang och ger arbete till yrkesverksamma kulturutövare.

I Lindesbergs kommun finns nio bygdegårdar som kan erbjuda kulturevenemang: Balsta; Finnåker; Grönbo; Löa; Nyckelby; Resta; Sveaborg; Ullergården; Vasselhyttan.

Nu är ansökan till ÅterstartBygdegård 2022 öppen. Det kommer att bli ett liknande upplägg som för de pengar som har fördelats sedan i juni 2021 och som nu är slut. Alla bygdegårdar kan söka stöd till ett kulturarrangemang som engagerar en eller flera yrkesverksamma kulturutövare. Varje föreningen kan ansöka om max 15.000 kronor vid två tillfällen. Ansökningarna görs löpande och besked ges inom två veckor.

Vad kan arrangeras?

 • Det kan vara en teaterföreställning, en musikkonsert, ett författarbesök, en konstutställning, ett samtal eller workshop med en skådespelare eller regissör. Helt enkelt ett arrangemang där en yrkesverksam kulturutövare möter en publik.
 • Kravet är att utövaren är yrkesverksam – det vill säga har detta som sitt yrke.
 • Arrangera framförallt kultur som finns i er region – så går medlen till gage istället för resor och logi.

….

Dags att nominera Årets bygdegårdsförening

Bygdegårdarnas Riksförbund efterlyser förslag på Årets bygdegårdsförening med sista nomineringsdag 28 februari 2022.

”Alla bygdegårdar är allmänna samlingslokaler samtidigt som alla bygdegårdar är unika i sitt utseende och verksamhet. Utmärkelsen Årets bygdegårdsförening syftar till att lyfta upp goda exempel och visa på den mångfald som finns i bygdegårdsrörelsen. Vad är unikt med just din bygdegård?”, skriver Bygdegårdarnas Riksförbund.

För att kunna få utmärkelsen Årets bygdegårdsförening behöver föreningen uppfylla följande kriterier:

 • Driver en funktionell och tillgänglig allmän samlingslokal.
 • Arbetar aktivt för att inkludera fler i det demokratiska föreningslivet och samordna initiativ för utveckling i bygden.
 • Erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för alla – av externa arrangörer och/eller som egen verksamhet.
 • Bidrar till en långsiktig hållbar utveckling genom att välja miljöanpassade lösningar i drift och vid underhåll samt innehar giltigt miljödiplom via Bygdegårdarnas Riksförbund.
 • Har en uppdaterad hemsida och är aktiv på hemsida eller sociala medier.
 • Kan påvisa något särskilt som hänt det senaste året eller åren som utmärker denna bygdegårdsförening.

Följande kriterier kan stärka kandidaturen ytterligare:

 • Har gjort en insats för att nå nya målgrupper.
 • Har barn- och ungdomsverksamhet.
 • Innehar giltigt ungdomsdiplom via BR.
 • Är aktiv i lokalsamhället genom att utveckla livskvalitet och attraktionskraft i bygden.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in