Återvinningsstation tas bort i Örebro

By on 5 april, 2018

Återvinningsstationen på Klostergatan i Örebro stängs den 13 april eftersom platsen ska bebyggas, i dagsläget finns ingen ersättningsplats. FTI hänvisar därför alla återvinnare av till närliggande återvinningsstationen på Norra Bangatan.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det såklart tråkigt när en återvinningsstation måste stängas, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. – Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på närliggande stationer.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationen på Norra Bangatan och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Ulla Krohn, FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

Lokalt 
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login