Åtgärder för att fler ska komma i arbete

By on 13 juli, 2022
Arkivbild

Regeringen har fattat beslut om ett antal regeländringar och uppdrag som syftar till att förbättra förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken, en väl fungerande arbetsmarknadspolitik är avgörande om Sverige ska klara av att bryta segregationen och säkra kompetensförsörjningen till framtidens gröna jobb.

Regeringen har fattat beslut om ett antal nya förordningar och uppdrag för att förbättra den långsiktiga styrningen av Arbetsförmedlingen. Regeländringarna gör det tydligare vad Arbetsförmedlingens uppdrag och uppgifter är, till exempel att myndigheten ska samverka med kommunerna för att ge enskilda arbetssökande stöd, liksom att underlätta planering, samordning och utformning av stöd till arbetssökande generellt.

Arbetsför­medlingen ska också främja och underlätta samordningen mellan kommunerna och leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser, liksom stödja kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

– Alla som kan arbeta ska arbeta. Det är genom att fler kommer i arbete och egen försörjning som vi kan stärka Sverige och svensk ekonomi. Den som behöver stöd i sitt arbetssökande ska kunna få det och den arbetsgivare som behöver hjälp att hitta arbetskraft ska veta vart man kan vända sig, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Arbetsförmedlingen kommer fortsatt att vara en viktig myndighet med ansvar för att den statliga arbetsmarknadspolitiken fungerar i hela landet. Arbetsförmedlingen kommer också, precis som i dag, ha tillgång till en bred verktygslåda som kan användas utifrån individens och arbetsmarknadens behov.

– Vi ska ha en statlig, aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet. Arbetsförmedlingen ska samverka med kommuner, regioner, myndigheter och lokalt näringsliv, både kring den enskilda individens behov och på strategisk nivå, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Förordningarna träder i kraft 1 december 2022.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa Arbetsmarknadsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login