Att bara studera online kopplas till sämre psykiska hälsa

By on 5 december, 2022
Foto: Pixabay

Under COVID gick många högskolor och universitet över till att bara ha onlineundervisning. En ny studie visar att distansundervisning kan försämra studenternas mentala hälsa, jämfört med att blanda onlinestudier och live-undervisning.

Data från 60 000 högskolestudenter i USA visade att de som bara gick onlinekurser hade högre nivåer av ångest jämfört med de som hade liveundervisning även om de haft tidigare ångestbesvär, om de haft covid-19 eller om de umgicks med vänner på fritiden.

Universitet och högskolor bör erbjuda stöd till distansstudenter

Resultaten är i linje med tidigare fynd som visar en kraftig ökning av psykisk ohälsa bland unga amerikaner. Under hela läsåret 2020-2021 uppfyllde över 60 procent av studenterna kriterierna för minst en psykisk diagnos.

”Högskolor och universitet bör vara medvetna om den psykiska belastningen som är kopplad till att bara ha distansundervisning och överväga stöd för studenter studenter som går helt online-baserade utbildningar”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Psykiatrispecialisterna

You must be logged in to post a comment Login