Att vi ska ligga i framkant inom hållbart sparande är för oss en självklarhet

By on 21 juli, 2020
"Det är tydligt att fler vill ha mer hållbara fonder och vi är väl positionerade att leverera på den efterfrågan. Att vi ska ligga i framkant är för oss en självklarhet och en del av vårt samhällsansvar", Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

Under första halvåret 2020 hade SPP Fonder ett nettoflöde på cirka 7,2 miljarder kronor, tillika högst inflöden i den svenska fondmarknaden. Det förvaltade kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 230 miljarder kronor. Ett väldigt turbulent halvår avslutades därmed trots allt med ett mycket starkt andra kvartal för SPP Fonder.

– Vi har i vårt utbud en bra fördelning mellan hållbara aktiefonder och räntefonder vilket gör att våra kunder lätt kan omjustera risknivåerna i sina portföljer när det är oroligt på marknaden. Den kraftiga återhämtningen på världens aktiemarknader visar också hur viktigt det är att vara långsiktig och ha ett regelbundet månadssparande, säger Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder.

Årets första halvår har dock dominerats av en stor osäkerhet till följd av Covid 19-pandemin och dess effekter på samhällets alla delar. Konsekvenserna för världens företag som en följd av Coronakrisen är ännu fullt ut inte kända och det finns fortsatt en stor ekonomisk osäkerhet.

– Vi är väldigt ödmjuka inför den situation vi befinner oss i och ser med stor tillförsikt på framtiden. Under den här väldigt speciella tiden har vårt primära fokus varit att fortsätta att utveckla vår verksamhet på bästa möjliga sätt, ta hand om våra kunder och varandra. Något vi självklart ska fortsätta med.

SPP Fonder – bäst i Europa på hållbarhet
Under juni månad presenterade Morningstar en jämförelse av de 100 största fondbolagen i Europa som visade att SPP Fonder hade högst andel fonder med höga hållbarhetsbetyg. Även andra svenska fondföretag låg bra till, men i topp med 71 procent av fonderna som har 4 eller 5 Morningstarglober låg SPP Fonder.

– Det är tydligt att fler vill ha mer hållbara fonder och vi är väl positionerade att leverera på den efterfrågan. Att vi ska ligga i framkant är för oss en självklarhet och en del av vårt samhällsansvar. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förfina vårt fondutbud.

– Många med oss tror att pandemin kan bidra till att öka takten för globala trender så som hållbarhet och att hållbarhet får en ännu större roll i samhällsbygget. Fler verkar inse att affärsmodeller på allvar måste förändras i grunden för att främja en sund samhällsutveckling. Rätt hanterat kanske detta är det bästa tillfälle vi har att göra betydande och framsteg mot en grönare och mer långsiktigt hållbar ekonomi.

Ny byggkloss i vårt ränteutbud
SPP Fonder avslutade halvåret med att lansera en ny räntefond, SPP High Yield Obligationsfond. Fonden är en aktivt förvaltad, hållbar räntefond som investerar i framför allt nordiska företagsobligationer med låg kredit­värdighet, High Yield men som även kan placera i emittenter utanför Norden och i viss mån i företagsobligationer med högre kredit­värdighet (Investment Grade).

– Fonden är ett bra komplement till svenska, nordiska och internationella företagsobligationsfonder med högre kreditvärdighet. Fondens fokus på BB-företagsobligationer innebär goda möjligheter att vara en fördelaktig investering ur såväl avkastnings- som diversifieringssynvinkel eftersom det ger en lite mer konservativ kreditrisk, avslutar Åsa.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa SPP

You must be logged in to post a comment Login