Åtta av tio ger blod för att hjälpa en annan människa

Av på 11 juli, 2013

– Det är positivt att så många blir blodgivare av omsorg om sina medmänniskor. Blod kan inte tillverkas på konstgjord väg, så vi är beroende av våra blodgivare för att ha en fungerande sjukvård, säger Lottie Furugård, kommunikationsansvarig för Blodcentralen i Stockholms län.

I dag finns cirka 47 000 blodgivare i Stockholm. En nyligen genomförd enkätundersökning bland blodgivare i Stockholm visar att nästan åtta av tio, 78 procent, anger ”att göra en god gärning” som främsta skäl till att ge blod.

Andra anledningar till att bli blodgivare är mindre vanliga. 7 procent uppger att den viktigaste orsaken till att de ger blod är att de blivit värvade av en annan blodgivare. 6 procent ger blod främst av familjetradition och 5 procent för att de själva eller någon närstående har behövt blod.

– Stockholm växer snabbt och det gör att också behovet av blod ökar i vården. Vi skulle behöva ytterligare cirka 20 000 blodgivare för att ha en bra beredskap, säger Lottie Furugård.

Blod är en färskvara och håller bara i sex veckor. Därför är det viktigt att blodlagret fylls på kontinuerligt. Blodet används bland annat vid förlossningar, stora operationer, olyckor samt vid behandling av cancer och vissa kroniska sjukdomar.

Att ge blod tar ungefär en halvtimme per besök. Män får ge blod fyra gånger per år och kvinnor tre gånger. Varje gång ger man 4,5 deciliter blod

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in