Åtta av tio hushåll surfar med snabbt bredband

Av på 5 april, 2019

Närmare åtta av tio hushåll i Örebro län har tillgång till snabbt bredband på minst 100 Mbit/s. Det visar Post- och telestyrelsens Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

– Ett snabbt och säkert internet är en betydelsefull del i arbetet med att motverka ett digitalt utanförskap. Därför är det viktigt att vi tillsammans med länets olika aktörer, privata som offentliga, anstränger oss för att nå så många hushåll vi bara kan, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

”Alla länsbor ska inkluderas”
När Post- och telestyrelsens,PTS, presenterar sin kartläggning visar den att andelen hushåll i Örebro län som har tillgång till snabbt bredband på minst 100 Mbit/s har ökat med 2,6 procentenheter sedan förra året. Det ger en total täckning på 80 procent, vilket är något sämre än de 82 procent som är genomsnittet för riket. Till det nationella bredbandsmålet om 95 procent till år 2020 återstår en bit.

– Vi vet att det är ett högt uppsatt mål, och att det är svårt att nå, men vi är inte nöjda förrän vi når dit. Region Örebro län kommer tillsammans med länets kommuner och övriga intressenter att fortsätta arbeta för att alla länsbor ska inkluderas, och därmed möjliggöra delaktighet i det digitala samhället, säger Nina Höijer.

Hög procentuell ökning i Kumla och Lindesberg
Bland länets kommuner har Örebro kommit längst med 88,5 procent anslutna hushåll. Sett till den största procentuella ökningen hamnar däremot Lindesberg, Degerfors och Kumla i topp.

Inkluderas även hushåll som finns i närheten av redan anslutna hushåll har Örebro kommun den största täckningen med 93,5 procent.

Ökningstakten på landsbygden är högre än vad som är fallet i länet som helhet. Trots det är det på landsbygden som den stora utmaningen kvarstår, och det är där byggnationstakten måste öka.

– Vi ser att vi generellt har en låg ökningsgrad, något högre än förra året men lägre än rikssnittet. Eftersom vi kommit så pass långt i länet ändå så har vi utmaningar med förtätning och nyanslutningar till dagens fibernät– det här ställer krav på både oss offentliga aktörer såväl som privata att driva på frågan ytterligare, säger Linus Grabö, regional bredbandskoordinator hos Region Örebro län. Sen är det viktigt att man som mottagare till möjlig anslutning förstår vikten av att ansluta sig till framtidens kommunikation.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in