Åtta av tio länsinvånare har tillgång till snabbt bredband

Av på 26 mars, 2021

I oktober år 2020 hade ungefär åtta av tio invånare i Örebro län tillgång till snabbt bredband, det vill säga minst 100 Mbit i sekunden. Det är en ökning med drygt en procentenhet jämfört med samma tidpunkt 2019.

Det visar Post- och telestyrelsens, PTS, mobiltäcknings- och bredbandskartläggning som presenteras i dag.

Ökningen till trots så når Region Örebro län, i likhet med Sveriges övriga regioner, inte upp till det nationella bredbandsmål som säger att 95 procent av svenskarna ska ha snabbt bredband.

– Även om vi tvingas konstatera att vi inte når upp till den nationella målsättningen ser jag positivt på framtiden. Kartläggningen visar att antalet hushåll och företag som finns nära snabbt bredband ökar och att vi i Örebro län har den fjärde högsta ökningstakten i landet. Det ger i sin tur goda förutsättningar för att få fler privatpersoner och företag att ansluta sig till bredandsnätet, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Hög procentuell ökning i Degerfors
Bland länets kommuner har Örebro kommun kommit längst, där är 89,84 procent av hushållen är anslutna. Inkluderas hushåll som finns i närheten av redan anslutna hushåll har Örebro kommun den största täckningen med 96,61 procent.

När det handlar om störst procentuell ökning är det istället kommunerna Degerfors, Kumla och Lekeberg som hamnar i topp.

– Kopplat till att marknaden nu har möjlighet att söka medel för bredbandsutbyggnad är det viktigt att alla underlag är korrekta och att vi gemensamt offentligt, som privata aktörer driver på för att just vårt län ska ha möjlighet att ta del av möjligheterna till stöd och i slutändan bygga så mycket snabbt bredband som framtiden kommer att kräva, säger Linus Grabö, bredbandsstrateg på Region Örebro län.

Fakta: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019
PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2019.

PTS kartläggning finns på PTS webbplats och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Fakta: Regeringens bredbandsstrategi
Regeringen publicerade i slutet av år 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet)

Kommun      2019              2020              Förändring i procent

Örebro län     79,39%          80,52%          1,13

Degerfors      77,90%          82,06%          4,15

Örebro           89,07%          89,84%          0,77

Kumla           74,24%          77,00%          2,76

Lindesberg    60,11%          62,59%          2,48

Hallsberg       64,49%          64,29%          -0,20

Askersund     58,17%          59,26%          1,09

Nora              69,24%          69,98%          0,74

Hällefors       76,43%          77,08%          0,65

Ljusnarsberg55,38%          55,82%          0,45

Lekeberg       67,79%          70,36%          2,56

Laxå              54,04%          54,42%          0,37

Degerfors      77,90%          82,06%          4,15

 

Tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten

Kommun      2019              2020              Förändring i procent

Örebro län     86,71%          91,67%          4,96

Degerfors      86,10%          91,54%          5,44

Örebro           93,42%          96,61%          3,19

Kumla           88,51%          94,44%          5,93

Lindesberg    76,63%          82,00%          5,37

Hallsberg       69,43%          81,94%          12,51

Askersund     67,06%          76,56%          9,50

Nora              77,70%          88,14%          10,44

Hällefors       80,71%          90,22%          9,50

Ljusnarsberg64,19%          75,14%          10,96

Lekeberg       78,27%          85,98%          7,71

Laxå              61,43%          77,58%          16,15

Karlskoga      91,49%          91,98%          0,49

Länet
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in