Åtta av tio tror att deras kompetens står sig i många år till

By on 13 september, 2021

Fler än åtta av tio, 84 procent, tror att deras kompetens kommer att vara tillräcklig på arbetsmarknaden om fem år. Motsvarande siffra om tio år är nästan lika hög, 73 procent. Det visar en ny Sifoundersökning från Omställningsfonden. Samtidigt beräknas fler än hälften av alla yrken vara ersatta av digital teknik inom 20 år.

– Att ha tilltro till den egna kompetensen är givetvis bra men både medarbetare och arbetsgivare gör klokt i att reflektera kring kompetensutveckling och hur behoven kommer att se ut framöver. Det finns en risk att både organisationer och individer underskattar hur snabbt arbetsmarknaden och kompetenskraven förändras, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden, som är en omställningsorganisation för välfärdssektorn.

Åtta av tio svenskar, 84 procent, tror att deras kompetens kommer att vara tillräcklig på arbetsmarknaden om fem år. Sju av tio, 73 procent, tror att den egna kompetensen räcker till även om tio år. Mest säkra på sin kompetens är 30–49-åringarna, där 79 procent tror att deras kompetens kommer att vara tillräcklig om tio år.

Samtidigt beräknas mer än hälften av alla yrken att vara ersatta av digital teknik inom 20 år, enligt en rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Inom välfärdssektorn har exempelvis fler administrativa processer redan ersatts med digital teknik och den digitala vårdkonsumtionen har generellt ökat. Den digitala strukturomvandlingen av arbetsmarknaden har även påskyndats under pandemin, vilket innebär att ännu fler kommer att ställas inför ökade och nya kompetenskrav.

– Den som vill vara anställningsbar genom hela arbetslivet måste utveckla sin kompetens. Att som arbetsgivare erbjuda kompetensutveckling gynnar både medarbetarens karriärutveckling och arbetsplatsens möjlighet att behålla och rekrytera medarbetare, vilket på sikt även stärker den svenska arbetsmarknaden i stort, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden stöttar medarbetare, fackförbund och arbetsgivare vid karriärväxling och kompetensutveckling samt vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetet omfattar cirka 1,2 miljoner anställda inom kommun- och regionsektorn och under de senaste fem åren har närmare 70 000 medarbetare i välfärdssektorn fått kompetensutveckling med hjälp av medel från Omställningsfonden.

Under andra kvartalet 2021 blev 351 medarbetare inom välfärden uppsagda på grund av arbetsbrist. 92 procent av de som fick stöd av Omställningsfonden gick vidare till ny sysselsättning. 76 procent fick nytt jobb och 16 procent påbörjade längre studier, visar Omställningsbarometern, framtagen av Omställningsfonden.

Om Sifoundersökningen:

Sifoundersökningen genomfördes som en webbaserad enkät under perioden 11–20 maj 2021. 813 personer i arbetsför ålder svarade på frågorna:

Många yrken förändras idag snabbt av nya kompetenskrav och teknikutveckling. Tror du att din kompetens kommer att vara tillräcklig på arbetsmarknaden om fem år?

  • Ja, absolut: 44,2 procent
  • Ja, troligtvis: 39,3 procent
  • Nej, troligtvis inte: 12,0 procent
  • Nej, absolut inte: 1,9 procent
  • Tveksam, vet ej: 2,7 procent

Tror du att din kompetens kommer att vara tillräcklig på arbetsmarknaden om tio år?

  • Ja, absolut: 33,0 procent
  • Ja, troligtvis: 40,2 procent
  • Nej, troligtvis inte: 17,0 procent
  • Nej, absolut inte: 4,5 procent
  • Tveksam, vet ej: 5,4 procent

Sverige
Örebronyheter

Källa: Omställningsfonden

You must be logged in to post a comment Login