Auktion på Kvinnerstaområdet – del av arbetet med att stärka Naturbruksprogrammet

By on 2 maj, 2022
Arkivbild

Onsdag 4 maj kl. 10 är det försäljning av mjölkkor och ungdjur på Kvinnerstaområdet genom auktion. Auktionen är en del av arbetet med att stärka Naturbruksprogrammet som en hållbar, attraktiv och modern utbildning.

För att undervisningen på Naturbruksprogrammet ska komma närmare branschen kommer praktiska moment i större utsträckning genomföras hos lantbrukare på deras gårdar. Det innebär att behovet av mjölkkor och ungdjur på Kvinnerstaområdet inte är lika stort och därför säljs nu djuren vidare till aktörer där behoven är större.

– Genom ett nära samarbete med kontaktgårdar i närområdet kan vi hålla en hög nivå på undervisningen kring mjölkproduktion, samtidigt som vi minskar utgifterna för djurhantering. Syftet är att stärka Naturbruksprogrammet som en hållbar, attraktiv och modern utbildning, säger Mokhtar Bennis, gymnasiechef.

Utvecklingen av lantbruksinriktningen sker i samråd och dialog med branschen, främst genom ett nära samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun
Om Naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet, som numera tillhör Karolinska gymnasiet, kommer ha sin praktiska hemmabas på Kvinnerstaområdet. Inriktningarna hästhållning och skogsbruk har sina teoretiska yrkesämnen på området och nyttjar ridhus och skogsområde i undervisningen. Lantbruk har sin teoretiska del på området, men åker till olika gårdar för lantbruksdjursundervisning. Den praktiska växtodlingsundervisningen kommer ske på Körtinge gård i Vretstorp.

You must be logged in to post a comment Login