Alla inlägg av Örebronyheter

 • Behörigheten till gymnasieskolan ökar i alla elevgrupper

  Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolans nationella program har ökat med 1,3 procentenheter sedan förra året. 85,6 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 84,3 procent år 2019. Behörigheten har...

  • Skrivet september 27, 2020
  • 0
 • Tre av fyra betalar mer än referenspriset för sin tandvård

  Tre av fyra patienter betalar ett högre pris för sin tandvård än det referenspris som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat, det konstaterar myndigheten i en rapport om utvecklingen av tandvårdsmarknaden. – De påverkas dubbelt, säger Gun-Britt Lundin, enhetschef...

  • Skrivet september 27, 2020
  • 0
 • Så konsumerade vi i våra stadskärnor – före och under coronakrisen

  Det gick bra för våra svenska stadskärnor under 2019 och den totala omsättningen ökade med 2 procent. Bäst gick det för stadskärnornas caféer, restauranger och hotell som gynnades av att svenskar lägger allt mer pengar på upplevelser....

  • Skrivet september 26, 2020
  • 0
 • Varannan svensk tycker det är svårt att utläsa om livsmedel innehåller tillsatser – Fem tips som hjälper dig tyda innehållsförteckningen

  Drygt sex av tio svenskar har någon gång valt bort ett livsmedel för att det innehöll konstgjorda livsmedelstillsatser. Samtidigt uppger hälften av svenskarna att de tycker det är svårt att utläsa om ett livsmedel innehåller artificiella ingredienser....

  • Skrivet september 26, 2020
  • 0
 • Nytt avdrag föreslås för solceller och laddstolpar

  Andelen förnybar energi ökar i landet och de senaste åren har en snabb tillväxt skett. Framförallt har andelen vindkraft expanderat kraftigt, men även solkraft är ett energislag som växer. För att på sikt nå målen om ett...

  • Skrivet september 26, 2020
  • 0
 • Covid-19 fortsätter att påverka bostadsmarknaden

  Fredrik Kjell, VD på HusmanHagberg analyserar Covid-19s inverkan på bostadsmarknaden. ”Situationen som pandemin fört med sig med mer hemarbete, har radikalt förändrat hur många ser på sitt boende. Man behöver mer plats för att en eller flera...

  • Skrivet september 26, 2020
  • 0
 • Kvinnor har mer pengar att hämta

  Kvinnor går miste om viktig tillväxt genom att lägga pengarna på bankkontot. Medan svenska kvinnor helst skulle lägga en extra inkomst på ett sparkonto hos banken, skulle svenska män helst investera pengarna. Det visar en ny undersökning...

  • Skrivet september 26, 2020
  • 0
 • Polis biträtt patruller från angränsande region med fordonsstopp

  Polisen har biträtt patruller från angränsande region med ett fordonsstopp på E18 i Örebro. En patrull från Västmanland önskade biträde med att stoppa en person som var anhållen i sin utevaro och färdades i bil på E18/E20...

  • Skrivet september 26, 2020
  • 0
 • Är antidepressiva medel antidepressiva

  arje dag äter över en miljon svenskar medel som saluförs som antidepressiva av tillverkare, sjukvård och myndigheter. Medlen är förstahandsval vid depression, enligt Socialstyrelsens riktlinjer, men används på andra indikationer, t.ex. smärta, ångest och PMS. I den...

  • Skrivet september 26, 2020
  • 0
 • Kraftig ökning av fysisk och psykisk ohälsa efter långvarigt hemarbete

  Sjukanmälningar på grund av fysiska och psykiska besvär har ökat kraftigt under hela inledningen av hösten. En allvarlig utveckling för arbetsmiljön som inte ser ut att stanna av. Den psykiska ohälsan har aldrig varit så hög som...

  • Skrivet september 26, 2020
  • 0