Alla inlägg av Örebronyheter

 • Dansresidens på Kulturkvarteret i sommar

  I sommar inleds Dansscen Örebros första dansresidens, i samarbete med Kulturkvarteret. Under två veckors tid genomför scenkonstkollektivet Dansbandet residenset på Kulturkvarteret. Under dansresidenset kommer Dansbandet fortsätta sitt arbete med den multimodala och interaktiva föreställningen ”Folk – dans...

  • Skrivet juli 4, 2022
  • 0
 • Läget på elmarknaden i juni

  Högre priser än förra månaden, en konsumtionstopp den 2 juni och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden. Den offentliga debatten om elmarknaden är polariserad och inte sällan infekterad. I ett försök...

  • Skrivet juli 4, 2022
  • 0
 • Arbetet mot rasism stärks

  Regeringen har beslutat om fem åtgärdsprogram mot olika former av rasism för perioden 2022–2024. Åtgärdsprogrammen innehåller konkreta åtgärder med syftet att motverka afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi respektive rasism mot samer. De är ett av Sveriges åtaganden från...

  • Skrivet juli 4, 2022
  • 0
 • Lägst andel biståndstagare i Örebro på åtta år

  Örebro län hade i maj lägre andel vuxna invånare med ekonomiskt bistånd än någon månad sedan åtminstone januari 2014 (det är så långt Socialstyrelsens statistik sträcker sig). Andelen biståndstagare var 1,4 procent, visar den senaste, preliminära statistiken från...

  • Skrivet juli 4, 2022
  • 0
 • En schablon för skolpengen bör införas

  Skolpengen infördes i samband med valfrihetsreformen för skolan, och har varit viktig för att elever ska kunna välja skola. Riksrevisionens granskning visar att systemet har vissa nackdelar, och att regeringen bör se till att en nationellt bestämd...

  • Skrivet juli 4, 2022
  • 0
 • Låga bygginvesteringar i Örebro

  Varje kvartal presenterar affärskonsulterna Navet AB en konjunkturrapport som beskriver läget i ekonomin och på bygg- och fastighetsmarknaden. – I den senaste rapporten, som presenterades i slutet på juni, kan man konstatera att det var fortsatt bra...

  • Skrivet juli 4, 2022
  • 0
 • Register för bostadsrätter föreslås

  Fastighetsägarna välkomnar att ett register för bostadsrätter föreslås, ett offentligt register kommer stärka synen på bostadsrätten som en säker pant för bankerna och är nödvändigt för bostadsrättsmarknaden. Den statliga Bostadsrättsregisterutredningen har lämnat över betänkandet Ett register för...

  • Skrivet juli 4, 2022
  • 0
 • Kulturkvarteret bjöd in till samtal

  Se samtalet från Almedalen i spelare ovanför ⇑ Kulturkvarteret bjöd in till samtal om alla barns rätt till kultur i Almedalen, hur samarbetar man bäst för att säkra alla barns rätt till konst och kultur? Det var...

  • Skrivet juli 4, 2022
  • 0
 • Hög elektrifieringstakt fortsätter

  Energiomställningen pågår med full kraft enligt E.ONs elektrifieringsrapport, som visar utvecklingen under inledningen av 2022. I E.ONs elnät skedde rekordstora anslutningar av solel under inledningen av 2022 och under mars och april anslöts för första gången mer...

  • Skrivet juli 4, 2022
  • 0
 • Rökutveckling från lägenhet (Uppdatering)

  Det är rökutveckling från en lägenhet i Kvarnparken. Flera personer meddelar att det går ett brandlarm och kommer ut rök från en lägenhet. Det är oklart om det finns någon person inne i den aktuella lägenheten. Polisen...

  • Skrivet juli 4, 2022
  • 0