Även tidsbegränsade livsstilsförändringar positivt för hälsan vid operation

By on 30 april, 2017

”Stark för kirurgi – Stark för livet” är en del av Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, vars syfte är att implementera de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder i vården. 

I en färsk metaanalys, som utförts inom delprojektet, studien visar att förändringar av ohälsosamma levnadsvanor leder till ökad patientsäkerhet vid operation och minskar risken för framtida sjukdom. Positivt är att även tidsbegränsade förändringar av levnadsvanor visar effekt på hälsan.

– Analysen visar att det finns tydlig evidens för att ohälsosamma levnadsvanor ökar komplikationsrisken i samband med kirurgi, säger Anna Kiessling, projektledare för Levnadsvaneprojektet. 

Något som varit mindre känt och mindre utnyttjat för att öka patientsäkerheten vid icke-akut kirurgi, som analysen också visar, är den positiva effekten även av tidsbegränsade levnadsvaneinterventioner i samband med kirurgi.

– Vi ser att rök- och alkoholuppehåll i fyra till åtta veckor i samband med kirurgi kan halvera antalet komplikationer, säger Roger Olsson, delprojektledare och överläkare i ortopedi vid Östersunds sjukhus. Ett komplikationsfritt förlopp vid en operation är många gånger helt avgörande för ett lyckosamt resultat, fortsätter han.  

Inom ramen för projektet genomfördes 2015 en enkätundersökning till Sveriges ortoped-, gynekologi- och kirurgkliniker. Undersökningen visade att 80 till 90 procent av klinikerna arbetar med rökfri operation, medan endast en fjärdedel arbetade aktivt med alkoholbruk i samband med kirurgi.

– Viktigt att uppmärksamma är också den goda effekten vi ser på operationsresultaten genom att stödja bibehållandet av goda levnadsvanor, säger Hanne Tønnesen, professor Lunds universitet, överläkare vid Beroendecentrum och direktör WHO Collaborating Centre Sweden, Malmö.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login