Avgrävningar orsakade 107 strömavbrott i E.ONs elnät

By on 24 april, 2023
Avgrävda kablar orsakar stora problem och kostnader ofta i onödan, visar en rapport från E.ON.
Foto: Apelöga

Avgrävningar orsakade 107 strömavbrott i E.ONs elnät ifjol, under 2022 orsakades 1 620 strömavbrott i E.ONs elnät av grävarbeten då 107 elkablar grävdes av i Örebro län.

–Vår uppföljning visar att i många fall hade entreprenören inte kontrollerat om det fanns kablar i marken, säger Björn Persson, chef för region Mitt på E.ON.

Statistiken visar på en ökning från 2021, då 1 440 avgrävda elkablar registrerades. Enligt Björn Persson beror många avgrävningar på att entreprenören förberett sig för dåligt. 

– Analysen visar att entreprenörer i en stor del av falleninte kontrollerat var kablarna ligger i marken, trots att en digital tjänst som tillhandahåller den informationenkostnadsfritt på internet. Kablar som skadas i samband med grävarbeten orsakar akuta strömavbrott hos våra kunder och förbrukar resurser som skulle kunna användas bättre. Det allvarligaste är att en avgrävning av en strömförande elkabel innebär en rejäl säkerhetsrisk, som är förenad med direkt livsfara, både för den som gräver och de som är i närheten, säger Björn Persson.  

E.ON hoppas kunna minska antalet avgrävda ledningar genom att göra en så kallad orosanmälan till Arbetsmiljöverket vid de tillfällen en kabel grävs av utan att en så kallad ledningsvisning gjorts. Förhoppningen är att oaktsamma entreprenörer blir skyldiga att åtgärda bristerna i maskinisternas arbetsmiljö.   

–Det här är dessutom kostnader som i slutänden kostar kunderna pengar, till exempel kommunala verksamheter och det lokala näringslivet – i en redan mycket ansträngd situation med jättehöga elpriser, säger Björn Persson.  

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i elnäten, vilket ska öka samhällets motståndskraft och samtidigt säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.  

Elavbrott på grund av avgrävd kabel 2022 per kommun, fjolåret inom parentes:  

  • Askersund 2 (4) 
  • Hallsberg 16 (12) 
  • Kumla 10 (9) 
  • Laxå 1 (1) 
  • Lekeberg 3 (4) 
  • Lindesberg 2 (7) 
  • Nora 8 (9)
  • Örebro 65 (67)

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: E.ON

You must be logged in to post a comment Login