Avsiktsförklaring om att utreda europeisk avelsvärdering

By on 8 juni, 2023
Arkivbild

Förväntningar om kor med hög produktion och bra klimategenskaper ökar kraven på expertkunskap inom avel, avsiktsförklaringen kan leda till ett europeiskt bolag för avelsvärdering.

Lantbrukares och samhällets krav på avelsvärderingen ökar, utvecklingsarbetet måste hela tiden öka för att tillmötesgå förväntningar om högproduktiva kor med god hälsa och bra klimategenskaper. Samtidigt minskar antalet kor i hela Europa. Detta leder till att kostnaderna per ko för avelsvärderingen ökar. Parallellt med detta ökar även konkurrensen från andra aktörer, både om det genetiska materialet, men även om att locka till sig de skickligaste genetikexperterna.

Av denna anledning har Växa undertecknat en avsiktsförklaring att tillsammans med kooperativa organisationer i ett flertal europeiska länder* om att utreda om det finns förutsättningar för att grunda ett gemensamt europeiskt bolag för att driva avelsvärderingen. Detta gemensamma initiativ har fått arbetsnamnet European Bovine Evaluation (EBE).

Utreder möjligheterna i ett europeiskt samarbete

Avsiktsförklaringen innebär att man tillsammans ska utreda vilka för- och nackdelar som skulle finnas med ett samarbete. I denna utredning ska man undersöka vilka möjligheter som finns för effektivisering, samt vilka framsteg som skulle kunna uppnås med ett gemensamt utvecklingsarbete, och arbetet bedöms vara klart mot slutet av 2023. Från Växas sida kommer man även att utreda vilka styrkor och eventuella svagheter ett samarbete skulle innebära för deras medlemmar och kunder.

– Jag upplever att vi har fått ett mycket givande samtal med våra europeiska kollegor. Vi går in med öppna kort för att undersöka om EBE kan bli framgångsrikt för de lantbrukare som vi företräder, säger Anna Samuelsson, vice ordförande Växa, som nyligen efterträtt Lars-Inge Gunnarsson som Växas representant i NAV:s styrelse.

Ambitionen är att driva avelsarbetet för både stora och mindre raser

I utredningsarbetet kommer man analysera effekten av ett samarbete för samtliga kommersiella mjölkraser i Sverige. EBE har som ambition att även kunna driva avelsvärderingsarbetet för mindre och för regionala raser. Inledningsvis kommer fokus vara på mjölkrasgenetik, men i avsiktsförklaringen ingår även att undersöka möjligheten kring samarbete för köttrasaveln. Detta är viktigt för samtliga parter då man ser att intresset för köttrassemin ökar på både mjölk- och köttgårdar.

Om EBE blir verklighet skulle det på sikt kunna ersätta arbetet i det nordiska bolaget Nordisk Avelsvärdering (NAV).

Parterna i EBE räknar med att den initiala utredningen kommer att vara klar till årsskiftet. Därefter kommer samtliga deltagande organisationer besluta om man vill vara med i nästa fas, som innebär att ett gemensamt bolag bildas och att arbetet med att bygga upp regelverk, IT-infrastruktur och kunskap för gemensam avelsvärdering. Bedömningen är att en europeisk avelsvärdering skulle kunna finnas på plats om cirka tre till fyra år.

*Sverige, Finland, Danmark, Spanien, Frankrike, Polen, Tyskland och Nederländerna

Ekonomi | Sverige/Europa
Örebronyheter

Källa: Växa

You must be logged in to post a comment Login