Avverkning av granskog på Alntorps ö

By on 8 september, 2022
Delar av granskogen kommer att avverkas.
Foto: Nora kommun

Kommunstyrelsen beslutade onsdag den 7 september att granskog på Alntorps ö ska avverkas för att stoppa spridningen av granbarkborrar.

Alntorps ö är ett vackert och populärt besöksmål för invånare och turister i Nora kommun, under förra året besökte cirka 12 000 personer ön. Promenadstråk och rekreationsområden finns i skogen på ön och granbarkborren ökar risken för att träd ska falla och skada personer, djur eller egendom.

Kommunstyrelsen beslutar därför nu om att avverka granskog på ön och återplantera blandad lövskog för att ta bort säkerhetsrisker från fallande träd samt återskapa delar av ön och skydda övriga biotopen.

– Alntorps ö är ett unikt besöksmål i länet och en plats som vi måste vårda, det här beslutet tryggar en framtid där våra invånare och besökare fortsatt kan ha tillgång till hela Alntorps ö, säger kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S).

Granbarkborren orsakar stora volymer av död granskog, där risken för fallande träd är överhängande och sedan tidigare har skogsstyrelsen varnat allmänheten för att vistas i områden där träden dött.

– Kommunen har disponerat över Alntorps ö sedan 1926 och under alla år har invånarna i Nora kommun haft tillgång till ön, vi måste utföra vissa åtgärder för att bevara platsen som ett attraktivt men framförallt tryggt besöksmål, säger kommunalråd Tom Rymoen (M).

Utöver säkerheten med att avverka skog så innebär återplanteringen av lövskog att mer växthusgaser sugs upp av de nyplanterade träden.

Avverkningen och transport finansieras till största del genom försäljning av träden som fälls.

– Vi har under flera år sett behovet av detta och det är glädjande att vi nu har tagit beslut om avverkning och återplantering av lövskog, säger oppositionsråd Pia-Maria Johansson (LPo).

Nora
Örebronyheter

Källa: Nora kommun

You must be logged in to post a comment Login