Awesome People får statsbidrag för sina projekt

Av på 15 januari, 2021
Arkivbild

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 30 miljoner kronor i bidrag till etniska organisationer och till hbtq-organisationer. Av 71 organisationer som sökt om bidrag för 2021 får 58 bifall.

– Vi är glada över att ha fått ett ökat anslag med två miljoner kronor, totalt 11,3 miljoner kronor, att fördela till hbtq-organisationer, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF.

Av drygt 30 miljoner kronor som nu fördelas går nästan 19 miljoner kronor till 48 etniska organisationer. I dessa har minst 51 procent av medlemmarna utländsk bakgrund och man arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället.

…………….

Statsbidrag som går ut till sökande i Örebro

Awesome People Portabale Youth Hub II Ungas organisering 2020 Projekt Örebro 2020 539 700 SEK
Awesome People ESCAPE The Phobia Projektbidrag till verksamheter mot rasism och intolerans 2020 Projekt Örebro 2020 849 700 SEK

…………….

Bland de etniska organisationer som beviljats bidrag finns exempelvis Somaliland Riksförbund i Sverige, som fokuserar på att stärka demokratin och att främja ett aktivt medborgarskap i det svenska samhället för sina medlemmar, samt Ukrainska alliansen, som under året arbetat med att hjälpa människor i olika riskgrupper med diverse stödinsatser under pandemin.

I fjol ansökte 64 etniska organisationer om bidrag, jämfört med 61 i år. 48 av de organisationer som ansökte om bidrag i år fick bifall.

Drygt elva miljoner kronor fördelas till tio hbtq-organisationer. Hbtq-organisationerna arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Några av de hbtq-organisationer som nu får bidrag är EKHO (Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer) och Lesbisk makt, som med hjälp av bidraget planerar att skapa mötesplatser och aktiviteter runt om i landet.

I fjol ansökte 14 hbtq-organisationer om bidrag jämfört med tio i år. Samtliga hbtq-organisationer som ansökte om bidrag i år fick bifall.

Demokratikrav

– Alla organisationer som får bidrag från oss måste ha en verksamhet som följer demokratins idéer. Vi ställer krav på att organisationer inte strider mot principen om alla människors lika värde, att den till sin struktur är demokratisk och att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer, säger Marie Pettersson Hallberg.

MUCF fördelar varje år totalt mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag på regeringens uppdrag. Myndigheten sprider information om bidragen, tar emot och bedömer ansökningar utifrån förordningar och etablerad praxis. Statsbidragen går till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. 

Under 2020 fördelades medel till bland annat organisationer som arbetar för att öka ungdomars kunskap om strukturell rasism, och organisationer som sprider kunskap om nationella minoriteters utsatthet och kultur.

Projekbidrag att söka

MUCF fördelar också statsbidrag till projekt som handlar om ”Ungas organisering”, ”åtgärder som stärker demokratin” och ”Verksamheter mot rasism och intolerans”.

När det gäller projektbidrag för 2021 så går det att ansöka om dessa mellan 1 januari och 18 februari. Beslut tas under våren.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in