Backa-Initiativets turné till Örebro

By on 28 november, 2018
Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges Elevkårer och talesperson för Backa - initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar. 

I dag kommer den nationella utbildningsturnén som är en del av Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar till Örebro. Totalt kommer 300 svenska skolor besökas. Bakom initiativet står Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Sveriges elevråd SVEA, Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare. 

Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar pågår till 30 juni 2018 och inleddes i oktober med en nationell utbildningsturné. Nu kommer turnén till Örebro. I workshopformat kommer elever, skolledare och annan skolpersonal från skolor i Örebro få utbildning och verktyg för att bättre gemensamt, genom dialog och samarbete, kunna motverka och hantera sexuella kränkningar i skolan. Deltagarna kommer också få stöd i att under dagen utveckla konkreta handlingsplaner för att säkra en trygg skolmiljö i just sin skola. 

– Jag är förhoppningsfull och glad att Backa nu är igång. Om Backa kan vara startskottet för ett tryggare skolklimat i Örebro, är det början på något mycket större. Backas mål är en svensk skola fri från sexuella kränkningar, där alla elever kan fokusera på utbildning och utveckling, säger Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges Elevkårer och talesperson för Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar. 

Backa är finansierat av regeringen som en del i de insatser i skolan efter #metoo som tillkännagavs den 28 juni 2018. Syftet är att skapa en bättre arbetsmiljö för eleverna genom kompetenshöjande insatser och stärka det förebyggande arbetet mot sexuella kränkningar i skolan. 

Backa är ett unikt rikstäckande initiativ, och nu får Örebro ta del av utbildningen. Verklig förändring är inom räckhåll när praktiska metoder och verktyg på detta sätt görs tillgängliga så att elever och skolpersonal gemensamt kan skapa verkligt trygga skolor. Jag ser fram emot att ta del av resan som Örebros högstadier och gymnasieskolor påbörjar i dag, säger Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund och talesperson för Backa.

Utöver utbildningsturnén består initiativet också av digitala utbildningsinsatser, opinionsbildning och kunskapsspridning, och pågå till och med den 31 juni 2019. Utbildningarna genomförs tillsammans med jämlikhetsstiftelsen Make Equal.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login