Bakläxa för moderaternas arbetsgrupp för migrations- och integrationspolitik.

By on 14 februari, 2013

Moderaterna håller på att hamna riktigt snett i frågan om Sveriges migrations- och integrationspolitik. För en tid sedan bildades en arbetsgrupp som ska analysera behovet av förbättrad utbildning för nyanlända, analysen ska handla om diskriminering, om vikten av en fortsatt generös och rättsäker asylpolitik och om behovet av att fler EU- länder välkomnar människor på flykt. Allt detta håller vi med om.

Det vi inte kan hålla med om är migrationsministerns uttalande när uppdraget presenterades- ”vi behöver minskade volymer av asyl- och anhöriginvandring” och partisekreteraren spär på ” vi har i svensk politik under en alltför lång tid duckat för frågorna”.

IM som har sitt huvudkontor i Lund och därmed har god kännedom om de främlingsfientliga strömningar som finns här i Skåne och i grannlandet Danmark anser att moderaterna är inne på helt fel väg när det gäller att förbättra situationen för de människor som befinner sig på flykt från sina hemländer. Det är klart att det finns problem som behöver rättas till, men att i ett läge där antalet flyktingar ökar i världen tala om begränsningar är att välja sida och i detta fall landa alltför nära de mörka krafter som har vuxit alldeles för mycket och länge i Sverige. Det är att gå populismen till mötes.

Mycket av tankesättet och strategin liknar det som hände i Danmark när de etablerade politikerna i slutet av 1990-talet började prata om invandringen som ett problem. Vill vi ha en politisk diskussion i Sverige som handlar om att människor på flykt är orsaken till de problem vi ser i Sverige idag. Det är att spela på de främlingsfientliga krafternas planhalva.

IM vill hellre spela på planhalvan som vill att Sverige ska fortsätta vara ett öppet samhälle som med glädje tar emot en hög kvot av flyktingar. Att minska anhöriginvandringen och göra det till en ekonomisk fråga är ju dessutom rätt korkat. Oron för anhöriga som finns kvar i hemlandet lär väl om något försvåra inträdet i det svenska samhället för den person som vistas i Sverige.

Vi uppmanar dig Fredrik Reinfeldt och dina partikamrater att se över direktiven för arbetsgruppen och ansluta dig till de som vill fortsätta att se Sverige som ett anständigt land. Ett land som med glädje tar emot flyktingar och ser att de med ett bra mottagande kommer att vara till glädje för det svenska samhällets utveckling.

Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login