Bankerna tror på ökad utlåning

By on 29 april, 2017

Bankerna är optimistiska om utlåningen till företag. 62 procent tror på en ökad utlåning under andra kvartalet och så mycket som 73 procent tror att utlåningen ökar på ett års sikt. Det framgår av en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Almi.

Bankernas utlåning till företag låg under första kvartalet på en fortsatt hög nivå. 46 procent av bankkontoren uppger att utlåning ökade under årets första kvartal. Det är något mer jämfört med motsvarande undersökning för ett år sedan då 40 procent uppgav att utlåningen ökat.

Investeringar i maskiner och inventarier är det största användningsområdet, 57 procent uppger att lånen används till detta. 55 procent uppger att lånen används för investeringar i rörelsefastigheter och 43 procent anger att lånen används som rörelsekapital.

– Bankernas utlåning ligger på en fortsatt hög nivå. Överlag är det en mycket positiv inställning. Att det största användningsområdet är investeringar i maskiner och inventarier visar att företagens lånebehov är tillväxtorienterat, säger Carina Nordström affärsområdeschef för Almis lån.

Konjunkturen stärks
Under årets andra kvartal förväntar sig 43 procent att konjunkturen stärks. På längre sikt är det fler som är positiva till utvecklingen, 53 procent tror på en starkare konjunktur på ett års sikt.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag
Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen
Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA – Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 – 30 mars 2017.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login