Bara en av tre nöjda med hur kommunen sköter bostadsområdet

By on 26 november, 2018
Bara drygt en av tre svenskar, 36 procent, anser att kommunen gör tillräckligt för att utveckla området de bor i.

Bara drygt en av tre svenskar, 36 procent, anser att kommunen gör tillräckligt för att utveckla området de bor i. Förbättrad kollektivtrafik efterfrågas av flest, tätt följt av fler grönområden och ökad trygghet. Det visar en Sifoundersökning genomförd på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Landets kommuner måste bli bättre på att anpassa sig efter invånarnas behov. För att utveckla attraktiva bostadsområden är det viktigt att kommunerna involverar boende, byggbolag, regionala myndigheter, arkitekter och fastighetsmäklare redan tidigt i planeringen, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I undersökningen svarar endast var tredje svensk, 36 procent, att deras hemkommun gör tillräckligt för att området de bor i ska utvecklas i rätt riktning. 38 procent efterlyser utökade satsningar på utbyggd kollektivtrafik medan 33 procent vill ha fler parker och grönområden samt insatser för att ökad trygghet i närområdet. Endast 4 procent vill ha fler bilvägar.

– De höga bostadspriserna i landets storstäder leder till att många svenskar i dag letar bostad utanför dessa områden. Då kan det vara avgörande med exempelvis välfungerande kollektivtrafik för att fortsatt ha nära till jobb och nöjen. De kommuner som möter svenskarnas efterfrågan av service och andra funktioner i bostadsområden har bättre förutsättningar att växa, säger Marcus Svanberg.

Hela 243 av Sveriges 290 kommuner rapporterar att de har bostadsbrist, och de omfattande byggplaner som många kommuner har ställer ännu högre krav på den offentliga servicen. Samtidigt framgår av undersökningen att det redan i dag är få som är nöjda med hur deras kommun sköter de befintliga bostadsområdena.

”Du måste flytta på dig”
Undersökningen om vad svenskarna önskar att kommunen ska göra för deras bostadsområde är en del av ”Du måste flytta på dig” – en rapport om bostadsmarknaden som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling publicerat. Här framgår bland annat att en kraftigt sänkt flyttskatt och nedtrappade ränteavdrag fungerar kompensatoriskt i statskassan. Rapporten slår fast att det skärpta amorteringskravet bör ifrågasättas och att åtgärder som underlättar för unga vuxna att göra entré på bostadsmarknaden måste prioriteras.

Här är invånarna minst och mest nöjda med vad hur kommunen sköter bostadsområdet:

Minst nöjda:

1. Norrbottens län – 52%
2. Södermanlands län – 47%
3. Dalarnas län – 47%
4. Blekinge län – 46%
5. Skåne län – 43%
6. Västernorrlands län – 43%

Mest nöjda:

1. Jönköpings län – 44%
2. Stockholms län – 43%
3. Västerbottens län – 41%
4. Örebro län – 40%
5. Hallands län – 38%


Anser du att din kommun gör tillräckligt för att ditt bostadsområde ska utvecklas i rätt riktning?

Svarsalternativ Totalt Man Kvinna
Ja 36% 36% 37%
Nej 39% 42% 37%
Vet ej 24% 23% 26%

Vad skulle din kommun kunna göra för att utveckla ditt bostadsområde i rätt riktning (fallande ordning)?

Svarsalternativ Totalt Man Kvinna
Förbättra kollektivtrafiken 38% 36% 40%
Satsa på fler parker och grönområden 33% 30% 35%
Öka tryggheten 33% 36% 29%
Bygga fler gång- och cykelvägar 24% 21% 28%
Bygga fler bostäder 21% 23% 19%
Bygga fler parkeringsplatser 13% 11% 14%
Bygga fler lekparker 10% 9% 10%
Bättre tillgång till snabbt internet 8% 9% 7%
Bygga fler förskolor 6% 7% 6%
Bygga fler bilvägar 4% 5% 2%
Annat 9% 9% 10%
Ingenting 7% 7% 7%
Vet ej 3% 3% 3%

Anser du att din kommun gör tillräckligt för att ditt bostadsområde ska utvecklas i rätt riktning?

Region Ja Nej Vet ej
Stockholms län 43% 34% 24%
Uppsala län 36% 39% 25%
Södermanlands län 27% 47% 26%
Östergötlands län 32% 40% 28%
Jönköpings län 44% 33% 23%
Kronobergs län 36% 37% 27%
Kalmar län 37% 38% 25%
Blekinge län 26% 46% 28%
Skåne län 35% 43% 22%
Hallands län 38% 35% 28%
Västra Götalands län 36% 41% 22%
Värmlands län 34% 40% 26%
Örebro län 40% 36% 24%
Västmanlands län 32% 37% 31%
Dalarnas län 29% 47% 24%
Gävleborgs län 32% 42% 26%
Västernorrlands län 24% 43% 33%
Jämtlands län 34% 37% 29%
Västerbottens län 41% 39% 21%
Norrbottens län 26% 52% 22%

Regionalt
Örebronyheter

Om undersökningen:
Svarsunderlaget i undersökningen är insamlat vid två olika tillfällen. Den första slutfördes i februari 2018 där 2 300 svenskar mellan 18–79 år, från ett riksrepresentativt urval, bland annat svarat på frågan kring deras inställning till kommuners arbete med att förbättra området de bor i. Resterande del slutfördes i oktober 2018, med 1 000 personer ur ett riksrepresentativt urval. Båda delar är genomförda av Sifo på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

You must be logged in to post a comment Login