Bara en av tre positiv till att förbjuda nya bensin- och dieselbilar

By on 19 augusti, 2020

Regeringens planer på att förbjuda nya bensin- och dieselbilar år 2030 möter hårt motstånd. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil. Drygt varannan ratar förslaget och en av fem är osäker. Bara var tredje är positivt inställd.

Om tio år kan det vara förbjudet att sälja nya bensin- och dieselbilar i Sverige. I vintras tillsatte regeringen en utredning som ska undersöka om ett nationellt förbud är möjligt, hur det kan utformas och exakt när det kan införas.

Bensin- och dieselbilar står i dag för omkring 80 procent av nybilsförsäljningen och flera branschorganisationer har ställt sig kritiska. Däribland Bil Sweden, M Sverige och Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet.

En Sifo-undersökning som bygger på 1 604 intervjuer ger nu stöd för kritiken. Bara en av tre (33 %) svarar att de är positiva till ett försäljningsförbud medan ungefär varannan (47 %) är negativ. Mest negativa är låginkomsttagare, äldre och boende utanför storstadsområdena.

– Jag tror alla förstår att vi kraftigt behöver minska vår användning av fossila drivmedel om vi ska klara utsläppsmålet och då är en utfasning av bensin- och dieselbilar helt naturligt. Men det är så klart enklare att vara positiv om man har bra ekonomi eller överhuvudtaget inte är bilberoende, säger Madeleine Fritz, försäljningschef Kvdbil och fortsätter:

– Prislappen på en genomsnittlig elbil är fortfarande avsevärt högre än en fossildriven och i stora delar av Sverige är det fortfarande långt mellan laddstationerna. Det här är utmaningar som branschen och politiken behöver lösa.

Utredningen är en del av överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 februari 2021. I utredningen ingår även att föreslå ett slutdatum för fossila drivmedel.

Sveriges klimatmål är att utsläppen från vägarna ska minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2010. För biltrafiken innebär det cirka 3,6 miljoner ton CO2 i årliga utsläpp. Men enligt en utredning från Chalmers Industriteknik, som presenteras på Kvdbils klimatinitiativ Bilberget.se, kommer utsläppen i bästa fall minska till 3,8 miljoner ton CO2.

Regeringen har tillsatt en utredning om hur ett förbud av försäljning av nya bensin- och dieselbilar till år 2030 ska genomföras. Tycker du att det är rätt att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar år 2030?

  Totalt Män Kvinnor 16-34 år 35-55 år 56-79 år Storstadsregioner (Sth+Gbg+Mlm) Övriga landet
Ja 33 % 32 % 33 % 40 % 31 % 27 % 39 % 28 %
Nej 47 % 55 % 39 % 41 % 50 % 50 % 41 % 51 %
Vet ej 20 % 13 % 28 % 19 % 19 % 23 % 20 % 21 %
Bas 1 604 812 792 514 565 525 621 983

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 5-10 februari 2020. Totalt intervjuades 1604 personer i åldern 16-79 år, varav 1164 bilägare. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kvdbil

You must be logged in to post a comment Login