Bara fyra procent i kommunfullmäktige är under 30

By on 28 december, 2022
Arkivbild

Bara fyra procent i Örebro läns kommunfullmäktige är under 30. I Askersund, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora finns ingen ledamot under 30 år, medan Kumla har länets högsta andel unga ledamöter med sju procent.

Det visar statistik från Valmyndigheten som ungdomsorganisationen KFUM analyserat.

– Om vi menar allvar med att samhället ska vara till för alla måste unga människors perspektiv få större plats. Då blir samhället starkare, fredligare och mer inkluderande. Därför är resultatet av vår kartläggning oroväckande, säger Alexander Clemenson, generalsekreterare för KFUM Sverige.

Bara 702 av de totalt 12 597 nyvalda ledamöterna i landets 290 kommunfullmäktige är under 30 år, enligt KFUM:s kartläggning. Av dem finns 17 i Örebro län. Det motsvarar knappt fyra procent av länets totalt 463 nyvalda ledamöter, vilket är under rikssnittet på sex procent.

Åldersgruppen 18–29 år utgör enligt SCB nästan 15 procent av Sveriges befolkning. Gruppen är alltså kraftigt underrepresenterad.

– Partierna i Örebro län behöver ta större ansvar för att inkludera unga människor på samhällsbyggande poster. När unga inte är representerade där besluten tas blir besluten sämre, samtidigt som ungas tilltro till demokratin skadas, säger Alexander Clemenson.

I fyra av 12 kommuner i Örebro län, nämligen Askersund, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, finns i dag inte en enda ledamot som är yngre än 30 år. Den kommun i länet som har störst andel unga på fullmäktigestolarna är Kumla, med sju procent.

Enligt Ungdomsbarometern 2022 anser bara tio procent av de tillfrågade unga att de har stora möjligheter att påverka i samhället. Det är en halvering på bara tre år.

– Vi ser unga människors kapacitet i vår verksamhet, varje dag. Partierna kan ta vara på den kapaciteten genom att finnas där unga finns, lyssna på hur de vill organisera sig i samhället och sätta konkreta mål för andelen unga på valsedlarna i Örebro län, säger Alexander Clemenson.

Sämst representation i landet har kommunerna i Västerbotten och Dalarna, där bara tre procent av ledamöterna är under 30. Störst andel unga ledamöter finns i Uppsala län, med tio procent.

Kommunen beslutar om ordning och säkerhet, skola, hälso- och miljöskydd, plan- och byggfrågor, fritidsverksamhet, kultur, bostäder, energi och näringsliv. Den låga representationen för unga går enligt tidigare kartläggningar igen på riksdagsnivå, där fem procent av ledamöterna är under 30, och i regionerna där siffran är sex procent.

Andel unga i kommunfullmäktige

Kommuner i Örebro län – Andel unga under 30

 • Kumla – 7%
 • Degerfors – 6%
 • Hällefors – 6%
 • Örebro – 6%
 • Hallsberg – 5%
 • Karlskoga – 4%
 • Laxå – 3%
 • Lekeberg – 3%
 • Ljusnarsberg – 0%
 • Askersund – 0%
 • Nora – 0%
 • Lindesberg – 0%

Totalt – 4%

Politik | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa KFUM Sverige

You must be logged in to post a comment Login