Bara var tionde kommun är beredd på de självkörande bilarna

By on 5 juni, 2018
Trots en digitaliserad framtid runt hörnet är det få kommuner som har börjat förbereda sig på vad digitaliseringen av transportsystemet kommer att betyda. Det visar svaren från Trivectors kommunrakning SHIFT2018.

Trots en digitaliserad framtid runt hörnet är det få kommuner som har börjat förbereda sig på vad digitaliseringen av transportsystemet kommer att betyda, det visar svaren från Trivectors kommunrankning SHIFT2018.

I årets SHIFT-rankning av hur Sveriges städer arbetar med hållbara transportsystem, lyfter vi särskilt fram hur väl kommunerna är insatta i och börjat förbereda sig för digitaliseringen av transportsystemet.

– Det är mycket viktigt att våra städer börjar förbereda sig på vad digitaliseringen av transportsystemet kan innebära. Kommer de självkörande fordonen att vara ett hot eller en möjlighet till exempel, säger Christer Ljungberg, VD för Trivector och som specialstuderat de digitala trenderna.

Autonoma fordon är ett mycket omdebatterat ämne både bland allmänheten och hos experter. Trots det är det knappt en tiondel av kommunerna i SHIFT2018 som säger sig vara mycket insatta i ämnet och att verksamheten börjat förhålla sig till det.

Fler kommuner har börjat förhålla sig till elektrifiering i transportsystemet, nästan en tredjedel av kommunerna anser sig vara i hög grad insatta i ämnet och har börjat förhålla sig till elektrifiering.

Konsultföretaget Trivector gör sedan 2014 en årlig mätning och rankning av hur bra Sveriges kommuner är på att arbeta med hållbara transporter. Kommunrankningen SHIFT bygger på de 45 största kommunernas enkätsvar samt på data från flera nationella databaser. Nytt för i år är att kommunernas arbete med framtidsfrågor och innovationer i transportsystemet också poängsätts.

Vilken kommun som är allra bäst på hållbara transporter 2018 presenteras i Almedalen den 4 juli.

10 i topp 2017

  1. Lund
  2. Stockholm
  3. Malmö
  4. Örebro
  5. Linköping
  6. Västerås
  7. Göteborg
  8. Eskilstuna
  9. Umeå
  10. Luleå

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login