Barn färdas osäkert på svenska vägar

By on 1 april, 2023
Bild: Volvia

40 000 barn färdas osäkert på svenska vägar enligt årets Barnsäkerhet i bil-rapport, trots några positiva trender visar en färsk undersökning på oroväckande kunskapsluckor hos svenska föräldrar när det kommer till barnsäkerhet i bil.

För även om allt fler barn färdas säkert i bil generellt sett, sitter så många som 40 000 barn i åldern 2–4 år felaktigt placerade under bilfärd vilket medför stora säkerhetsrisker, det och mycket mer visar resultatet av Volvias årliga undersökning Barnsäkerhet i bil 2023.

Volvia har undersökt svenska föräldrars kunskap och inställning till barnsäkerhet i bil sedan år 2009. I det gedigna datamaterial som samlats in sedan undersökningarna började är trenden generellt sett positiv, och allt fler barn åker med lämpligt skydd för sin ålder och storlek.

Undersökningen visar dock att det fortfarande finns kunskapsluckor hos svenska föräldrar som oroar. Exempelvis säger sig i år bara 74 % av föräldrarna kunna tillräckligt om barnsäkerhet i bil, en minskning jämfört med tidigare år.

Tiotusentals barn osäkra i bilen på svenska vägar

Den nationella rekommendationen är att barn ska färdas bakåtvänt till minst fyra års ålder – och gärna längre än så. Forskning visar att barn som åker bakåtvänt i bil löper fem gånger mindre risk att förolyckas eller skadas allvarligt vid en olycka.

Trots att andelen barn 2–4 år som alltid sitter bakåtvända är högre i årets undersökning än i föregående mätningar, är det 17 % av barnen 2–4 år som alltid eller ibland åker framåtvända, motsvarande cirka 40 000 barn. Något som medför onödigt stora säkerhetsrisker.

– Rekommendationen är ju att barn åker bakåtvänt till de är minst fyra år, helst längre. Detta då yngre barn har tyngre huvuden relativt kroppen och en outvecklad nackmuskulatur, och därmed är särskilt utsatta vid en krock, säger Magdalena Lindman, forskningsledare trafik på Volvia.

Förutom allvarliga nackskador riskerar ett mindre barn som sitter framåtvänt för tidigt att glida ur stolen underifrån. Även om framåtvända stolar är godkända från en viss vikt eller längd så är det viktigt att säkerställa att barnet sitter korrekt i stolen innan man börjar använda den.

Skillnader mellan orter och kön

Undersökningen visar också att det finns vissa skillnader i kunskap och attityder hos föräldrarna beroende på om man bor i storstad eller på landsbygd. Ju större stad, desto högre andel av barnen i åldrarna 0–4 år sitter bakåtvända.

I storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg åker nästan alla barn inom åldersgruppen, hela 95 %, bakåtvända. I mindre samhällen och på landsbygden är motsvarande siffra bara 85 %.

Trots att storstadsföräldrar verkar göra rätt i större utsträckning än andra, upplever de sig inte som extra kunniga. Andelen som upplever att de kan tillräckligt om barnsäkerhet i bil är lägre i storstäderna än på övriga orter. Föräldrarnas kunskaper varierar också beroende på kön.

När de fick svara på frågan om vilken ålder barn bör uppnå innan de slutar åka bakåtvänt är det 24 % som inte vet. Andelen män som inte vet är betydligt högre än för kvinnorna, 32 % jämfört med 18 %. Trots dessa skillnader svarar män och kvinnor i lika stor utsträckning att de kan tillräckligt om barnsäkerhet i bil.

– Våra årliga undersökningar visar på en generellt positiv trend för barnens säkerhet i bilen. Dock ser vi i årets resultat att föräldrarnas upplevda kunskap är den lägsta på fem år. Därför är det viktigt att vi fortsätter att informera, säger Sofia Bergfors, barnsäkerhetsexpert och kommunikationschef på Volvia.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Volvia
Om undersökningen
Volvias undersökning om Barnsäkerhet i bil genomfördes av Norstat under vecka 6-8 2023. Totalt genomfördes 1 003 intervjuer med män och kvinnor i åldrarna 20 till 65 år som har tillgång till bil i hushållet, i ett slumpmässigt urval ur Norstats representativa webbpanel. Totalt svarade de intervjuade för 1 627 barn i åldrarna 0–11 år. Resultatet sammanställs i rapporten Barnsäkerhet i bil, som kan laddas ner i sin helhet nedan.

You must be logged in to post a comment Login