Barnadödlighet i diarrésjukdomar minskar drastiskt visar ny studie

By on 7 juni, 2017
Solo från Madagaskar är ett av alla barn som fått rent vatten genom WaterAid de senaste åren.
Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala.

Barnadödligheten i världen minskar visar en ny studie som publicerats i tidsskriften The Lancet. Enligt studien har antalet barn som dör i diarré minskat med en tredjedel sedan 2005.

Under 2015 dog 499 000 barn under fem års ålder i diarrésjukdomar, men mer än hälften av dessa barn hade kunnat räddas om alla människor hade tillgång till rent vatten, sanitet och hygien menar organisationen WaterAid.

Av de 499 000 barn som dog av diarré under 2015 uppskattas 290 000 bero på smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige:
Det är väldigt bra nyheter att färre och färre barn varje år dör av diarrésjukdomar. Det kan framförallt förklaras av att miljontals människor de senaste tio åren fått förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen. Trots dessa enorma framsteg är det oacceptabelt att en halv miljon barn fortfarande dör varje år av diarrésjukdomar. Särskilt som vi vet att mer än hälften av dessa dödsfall hade kunnat undvikas med något så grundläggande som tillgång till rent vatten, toaletter och förbättrad hygien.

Värst i Indien och Nigeria
Studien visar att 42 procent av barnadödligheten orsakad av diarré sker i Nigeria och Indien. I båda dessa länder lever stora delar av befolkningen utan tillgång till rent vatten och sanitet. I Indien saknar 60 procent av befolkningen tillgång till sanitet och 6 procent tillgång till rent vatten. I Nigeria saknar 70 procent tillgång till sanitet och hela 32 procent saknar tillgång till rent vatten.

WaterAid uppmanar
WaterAid uppmanar världens länder att öka sina insatser för att nå de globala hållbarhetsmålen, och särskilt mål 6 att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet år 2030. Dessa mål är helt avgörande för att minska barnadödligheten och förbättra den globala hälsan.

Om vatten, sanitet och hygien

  • 663 miljoner människor i världen saknar tillgång till rent vatten
  • 2,4 miljarder människor saknar tillgång till sanitet
  • Nästan 300 000 barn dör varje år i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien. Det är nästan 800 barn varje dag och ett barn varannan minut.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login