Barns skärmtid vanlig familjekonflikt

By on 31 januari, 2023
Foto: Specsavers

En majoritet av svenska föräldrar tycker att diskussioner om skärmtid leder till mycket tjat. En tredjedel har samma problem när det handlar om mer utomhusvistelse. Detta enligt en ny undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Specsavers. – Trenden är oroande, eftersom mycket tid vid datorn och för lite dagsljus kan vara ett hot mot barns framtida synhälsa. Men vi som jobbar med barns ögonhälsa vet att små åtgärder kan göra stor skillnad, säger Erik Ryderberg, klinisk chef och optiker Specsavers Sverige.

Mer skärmtid och mindre dagsljus – så ser trenden ut för många barn i Sverige, och detta ger ett nytt synbeteende. Detta nya synbeteende samt nya vanor ställer också högre krav på familjerna att komma överens om vad som ska gälla för skärmtid och utomhusvistelse – något som föräldrar i svenska familjer upplever inte är lätt alla gånger. Detta ville Specsavers titta närmare på, och gav därför undersökningsföretaget Kantar Sifo i uppdrag att ställa frågor om fenomenet till föräldrar i Sverige med hemmavarande barn i åldrarna 5–13 år.

Hälften av alla föräldrar, eller 51 procent, svarade att det är ganska eller mycket svårt att komma överens med sitt barn om skärmtid. Ju äldre barnen var, desto svårare att komma överens enligt föräldrarna.

Att komma överens om utomhusvistelse är nästan lika svårt i familjerna. En tredjedel av alla föräldrar, eller 32 procent, tycker det är ganska eller mycket svårt att komma överens med sitt barn om utomhusvistelse. Precis som med skärmtiden är det svårare att komma överens ju äldre barnen är.

– Vi som jobbar med barns ögonhälsa ser det som en viktig uppgift att lyfta diskussionen, utan att skuldbelägga eller problematisera, snarare vill vi peka på att man med små åtgärder kan göra stor skillnad för barns syn, säger Erik Ryderberg, klinisk chef och optiker Specsavers Sverige.

Det finns goda skäl att öka kunskapen om till exempel vikten av utomhusvistelse – som exempelvis kan förebygga eller bromsa utvecklingen av närsynthet. På Linnéuniversitetet i Kalmar genomfördes nyligen ett unikt forskningsprojekt med svenska skolbarn för att identifiera riskfaktorer. Studien bekräftade att för lite tid utomhus kan öka risken för att utveckla närsynthet.

– Utomhusvistelse är viktigt för barns ögon. De barn som spenderar mest tid utomhus har kortare ögonlängd, och det bekräftar teorin om att dagsljus kan förhindra tillväxt av ögats längd, som i sin tur orsakar närsynthet, säger Pelsin Demir, universitetslektor vid Linnéuniversitetet som ingick i forskningsteamet och är tidigare optiker hos Specsavers.

Men hur stor är kunskapen om detta hos svenska föräldrar? Kantar Sifo ställde frågan till föräldrarna om de hört att utomhusvistelse kan förebygga eller bromsa utvecklingen av närsynthet hos barn – 63 procent av föräldrarna svarade nej, det visste man inte.

Slutligen ställdes även frågan: Hur troligt är det att du skulle försöka få ditt barn att vistas mer utomhus om det skulle kunna förebygga eller bromsa utvecklingen av närsynthet?

En majoritet av föräldrarna, eller 66 procent svarar att det är ganska eller mycket troligt att de skulle försöka få sitt barn att vistas mer utomhus om det skulle kunna förebygga eller bromsa utvecklingen av närsynthet.

Fakta/Undersökningen från Kantar Sifo

Resultatet bygger på webbintervjuer med totalt 1300 statistiskt utvalda föräldrar med hemmavarande barn i åldrarna 5–13 år. Fältperiod 8–30 december 2022.

Resultaten är publicerade i sin helhet i rapporten ”Familjens roll för barns ögonhälsa – om utomhusvistelse och skärmtid” (Specsavers Insights Report / Nr 4, 2023) – rapporten finns att ladda ner här nedan. 

Fotnot: Om man misstänker att barnet har ett synfel rekommenderas att vid 8 års ålder och uppåt boka en synundersökning hos en optiker. Och är barnet under 8 år kontaktar man BVC/Vårdcentralen för att få hjälp med en remiss för en synundersökning till en optiker på en ögonmottagning.

Ungefär 25–30 procent av barnen mellan 8 och 15 år i Sverige kommer någon gång behöva synhjälpmedel, enligt Rune Brautaset, professor i optometri vid Karolinska Institutet, som också konstaterat att barn idag har ett annat synbeteende (intervjuad i Sveriges Radio Ekot 12 januari 2023).

Sverige
Örebronyheter

Källa: Specsavers

You must be logged in to post a comment Login