Barns tillgång till bibliotek minskar

By on 30 april, 2022

Nu släpper Lärarstiftelsen sin nya rapport ”Biblioteksdöden” som beskriver barn och ungas tillgång till folkbibliotek och skolbibliotek. Utifrån bearbetad statistik från Kungliga biblioteket och Skolverket presenterar rapporten helt nya data som visar hur antalet folkbibliotek stadigt minskar och att skolbiblioteken är få, framför allt för elever på friskolor.

– Bara 15 procent av de fristående gymnasierna erbjuder sina elever ett skolbibliotek, säger Eva-Lis Sirén, ordförande på Lärarstiftelsen. Det kan jämföras med 80 procent av de kommunala gymnasieskolorna. Samtidigt försvinner 20 folkbibliotek per år. Det är fakta som svider för alla som engagerar sig i barns läsning.

Samtidigt som tillgången på bibliotek minskar saknas det handfast agerande från politiken. I augusti 2021 lämnades utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” över till regeringen – som ännu inte har presenterat något förslag för att trygga barns tillgång till folk- och skolbibliotek i framtiden.

Mot bakgrund av de här nya fakta tycker vi att det är dags för regeringen att skyndsamt lägga fram en proposition som tryggar barns tillgång till bibliotek. En förstärkning av skolbiblioteken är efterfrågad och har stöd från lärare, rektorer, bibliotekarier och föräldrar, avslutar Eva-Lis Sirén.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Lärarstiftelsen

You must be logged in to post a comment Login