Basket nu näst mest populära lagidrotten bland ungdomar

By on 28 december, 2023

De senaste siffrorna från Ungdomsbarometern Sveriges största ungdomsstudie, visar att basket är den lagidrott som ökat mest i intresse sedan 2018. Basket är nu den näst mest populära lagidrotten näst efter fotboll, bland ungdomar mellan 15 och 24 år.

Sedan 2018 har intresset för basket bland 15-24-åringar ökat med 13 procent.

Svenska Basket växer så det knakar. I sju av tio distrikt ökar i år antalet lag i seriespel och många föreningar har nu tvingats ha kö till sin barn- och ungdomsverksamhet då intresset att spela basket är så stort samtidigt som det på många håll är ledar- och/eller hallbrist.

– Det genuina engagemanget i basketföreningarna runt om i landet, alla drivna eldsjälar, låga trösklar, en jämfört med många andra idrotter relativt billig idrott, bra möjligheter till att utöva spontant i din närmiljö både själv eller med dina kompisar, att det är en sport med starka förebilder och med stor mångfald tror jag är några av nycklarna till att vi växer både i intresse och i antalet utövare både inom föreningarnas regi och genom spontanbasket, säger Susanne Jidesten, ordförande Svenska Basketbollförbundet.

Var fjärde ungdom är intresserad av basket

Drygt fyra av tio i målgruppen 15-24 år är intresserade av basket eller utövar det i någon form idag och så många som var fjärde är intresserade av basket utan att vara aktiv. Bland killar i målgruppen har intresset för basket ökat från 30 till 53 procent mellan 2018 och 2022.

– Vi har sett en tydlig positiv trend för basket under de senaste åren både vad gäller intresse och i antalet utövande spelare. Vi har gått från att spela landskamper i idrottshallar med ribbstolar till att nu spela i några av Sveriges största inomhusarenor. Vi hade som mål att 2025 ha 42 000 licensierade aktiva, ett mål som vi redan uppnått. 2020 var den siffran 35 000, säger Fredrik Joulamo, generalsekreterare.

Nästan 45 000 licensierade

Enligt Ungdomsbarometern säger 35 procent av de 15-24-åringar som börjat spela basket under det senaste året att de börjat på grund av att en förebild spelar basket. Drygt var femte menar att de börjat med basket för att det är en idrott som visar vem de är. En av fem anger att de valt basket för att det är lägre kostnader kopplat till idrotten än tidigare aktiviteter. Det är dubbel så många som anger det som orsak än för dem som börjat med fotboll exempelvis.

20 procent menar också att möjligheten att spela basket i mitt närområde är en viktig anledning till att jag börjat. Det är även tydligt att friheten att kunna spela när jag vill är en viktig anledning för många till varför de valt just basket. Möjlighet att träna själv oberoende av andra uppger var tredje som anledning till att de börjat spela basket och 31 procent möjligheten till flexibla träningstider.

– Vi är nu nästan 45 000 licensierade aktiva och till dem kan vi även lägga en stor mängd ungdomar som kontinuerligt spelar basket spontant på exempelvis skolgårdar och i sitt bostadsområde. Ungdomsbarometern visar på att 14 procent spelar basket spontant och att 27 procent av dem som spelar spontanbasket dessutom aldrig har utövat någon aktivitet i föreningsregi och drygt fyra av tio av dessa har utländsk bakgrund. Det visar på att vår satsning ”En sportslig chans” i flera av Sveriges framtidsområden är helt rätt. Det finns stor potential och intresse för basket i dessa områden. En möjlighet att genom basket kunna göra skillnad för många, avslutar Susanne.

Sport
Örebronyheter

Källa: Svenska Basketbollförbundet

You must be logged in to post a comment Login