Bättre EQ hos ledningen ger resultat

By on 4 juni, 2023
Arkivbild

Bättre EQ hos ledningen ger resultat i alla branscher, förändring leder ofta till att arbetsklimatet påverkas. Men det finns en insats som många missar. 

Att ta hjälp av emotionell intelligens som är starkt kopplat till bland annat beslutsfattande, flexibilitet, konflikthantering och självkännedom som ofta är avgörande för att driva ett bra ledarskap.

Emotionell intelligens är ett begrepp som introducerades för cirka 20 år sedan. Sedan dess har många företag jobbat med EQ som ett verktyg och det har gett resultat. EQ Europes genomgång av rapporter och forskning på området och EQ Europes samlade erfarenhet i svenska och internationella organisationer visar att satsning på EQ ger resultat i vitt skilda branscher, några exempel är:

● I de flesta jobb är 40-60% av framgångsfaktorer knutna till EQ och för ledare ändå upp till 85%.

● Genom att introducera EQ ökade en global hotellkedja sin marknadsandel med 23%, minskade personalomsättningen med 20% och såg en ökning av kundnöjdheten med 10%.

● För banker är kundlojalitet en viktig framgångsfaktor. Satsning på EQ gav 5 procents förbättring i att behålla kunder, vilket i sig innebar en fördubbling av marginalerna.

● Företag inom finansbranschen som satsade på EQ ökade direkt antal avslut och antal uppdrag i pipeline på varje rådgivare/säljare som genomgick programmet. 

● Restauranger ledda av chefer med högre EQ visade 22 procent årlig tillväxt att jämföra med snittet 15 procent, det vill säga 34 procent högre.

Sverige
Örebronyheter

Källa: EQ Europe

You must be logged in to post a comment Login