Bättre mental flexibilitet genom AI med elektrisk hjärnstimulering

By on 3 november, 2021

En ny studie visar att det är möjligt att förbättra specifika mänskliga hjärnfunktioner kopplade till självkontroll och mental flexibilitet genom att kombinera artificiell intelligens med riktad elektrisk hjärnstimulering.

Forskare från University of Minnesota Medical School har visat att det är möjligt att förbättra specifika mänskliga hjärnfunktioner genom att kombinera artificiell intelligens med riktad elektrisk hjärnstimulering.

Resultaten kommer från en studie utförd på 12 patienter som genomgick hjärnkirurgi för epilepsi, en procedur som placerar hundratals små elektroder i hela hjärnan för att registrera dess aktivitet och identifiera var anfallen kommer från. 

Forskarna identifierade med dessa en hjärnregion, den inre kapseln, som förbättrade patienternas mentala funktion när den stimulerades med små mängder elektrisk energi. Den delen av hjärnan är ansvarig för kognitiv kontroll, processen att skifta från ett tankemönster eller beteende till ett annat, vilket är försämrat i de flesta psykiska sjukdomar.

Som en elcykel för mental funktion

Det här systemet kan läsa hjärnans aktivitet, avkoda när en patient har mentala svårigheter och applicera en liten skur av elektrisk stimulering till hjärnan för att hjälpa patienten förbi den svårigheten.

Forskarna liknar systemet med en elcykel. När någon trampar men har svårt känner cykeln av det och förstärker trampet. Systemet fungerar på motsvarande sätt för mänsklig mental funktion.

”Den här typen av stimulering av hjärnan är framtiden för psykiatrisk behandling. Vi har kommit till vägs ände med medicinering och hjärnstimulering är framtiden.”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri i Linköping.

Några av patienterna hade betydande ångest utöver sin epilepsi. När de fick den riktade elektriska stimuleringen, rapporterade de att deras ångest blev bättre, eftersom de kunde flytta sina tankar bort från sin oro och fokusera på vad de ville.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

Källa: David Grönte Medicinsk Konsult AB

You must be logged in to post a comment Login