Bättre och tydligare trafikinformation för SJs resenärer

Av på 26 september, 2020

Nu blir det enklare för alla tågpendlare, både i Mälardalen och på SJs övriga linjer, att få snabb och relevant information om sin resa. Förbättringen sker genom att resenären, via SJs nya trafiksajt, får direkt tillgång den information Trafikverket har om trafiken.

En ny teknisk lösning gör det nu möjligt att skapa en direkt koppling mellan de kanaler som används för information till resenärerna, främst SJs mobilapp och sj.se, och Trafikverkets utrop och skyltar på stationerna. Den nya trafiksajten som lanseras idag, i en beta-version, låter resenären få del av all den information som Trafikverket har om varje tågresa. Till exempel syns enkelt ankomst och avgångstid för alla stationer längs linjen.

Om en störning inträffar kan SJ komplettera informationen till sina resenärer, till exempel med information om ersättningstrafik, alternativa resvägar eller om de om- och avbokningsregler som gäller.

– Det är oerhört viktigt för våra resenärer att få relevant information, särskilt vid störningar i trafiken. Vi vill att informationen ska vara enkel att förstå och samtidigt användbar, säger Cathrine Jensen, funktionsansvarig Trafikinformation på SJ.

Som en bonus försvinner också de tidigare problemen med att informationen fördröjts och att olika kanaler haft olika besked till resenärerna.

Den nya beta-sajten finns på https://beta.trafikinfo.sj.se/sv och lanseras i dag 15 september. Resenärerna kommer att bjudas in att ge feed-back och vara med att utveckla sajten till dess den ersätter den nuvarande trafikinformationssidan på sj.se

Förbättringarna i SJs mobilapp görs i tre faser. Den första uppdateringen sker idag 15 september. I andra uppdateringen, den 30 november, kommer pushnotiser och bevakningar i appen att anpassas. Den sista uppdateringen planeras till mitten av januari. Därefter kommer informationen att vara helt lika i SJs mobilapp, på den nya trafikinformationsajten och i Trafikverkets kanaler.

– Nästa mål är att kunna personifiera vår trafikinformation utifrån resenärens förutsättningar och behov. Den nya tekniken gör det möjligt, säger Cathrine Jensen, funktionsansvarig Trafikinformation på SJ.

SJ har de senaste åren gjort flera förbättringar av trafikinformationen. 2019 lanserades funktionen Resvy i appen, där pendelresenären fick utökad information om sin resa. Möjligheten att bevaka och få pushnotiser om trafiken har också förbättrats och i början av 2020 lanserades funktionen Var är mitt tåg i SJ Labs app, som visar var på linjen tåget befinner sig.

Faktaruta
Trafikverket ansvarar för att leda och styra all tågtrafik på den svenska järnvägen. De ansvarar också för all information på stationerna, såväl utrop som informationsskyltar och plattformsskyltar.

SJ ansvarar för den tillkommande informationen som skickas ut när en störning har inträffat och kan till exempel beröra ersättningstrafik, alternativa färdvägar och resenärens möjligheter till om- eller avbokning, kompensation med mera.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: SJ

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in