Bättre val av läkemedel kan minska risken att dö

By on 1 mars, 2023
Bild: Örebro Universitet

Bättre val av läkemedel kan minska risken att dö för patienter som har både typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar, det framkommer av ny forskning.

– Resultatet visar på vikten av personcentrerad behandling, säger Johan Jendle, professor i medicin och en av de ansvariga författarna till två nya studier om typ 2-diabetes.

Den ena studien visar att risken att dö var fyra gånger högre för personer med typ 2-diabetes som samtidigt har hjärtkärlsjukdomar, jämfört med en grupp som inte hade hjärtkärlsjukdomar. I studien har forskarna analyserat register från åren 2007 till 2016 med data om överdödlighet, sjukhusvård, arbetsfrånvaro och kostnader för personer med typ 2-diabetes, med eller utan fastställda hjärtkärlsjukdomar.

Studien visar att 90 procent av kostnaden för sjukhusvård av diabeteskomplikationer kan kopplas till personer som också har hjärtkärlsjukdomar. Hjärtkärlsjukdomar är också den främsta orsaken bakom antalet sjukdagar. Kostnaden för sjukskrivningar på grund av hjärtkärlsjukdomar hos personer med typ 2-diabetes är också högre än för sjukhusvården visar studien.

Akut hjärtinfarkt, angina pectoris och stroke är de främsta orsakerna till sjukhusvård för personer med typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom.

Mindre än hälften

Mindre än hälften av personer med typ 2-diabetes som fick hjärtinfarkt har fått diabetesläkemedel som också ger ett mer effektivt skydd av hjärta och kärl. Det visar data från registret Swedeheart för 2021. I den andra studien undersökte forskarna effekterna av ett av dessa läkemedel – empagliflozin – för diabetes, som också skyddar hjärta och kärl.

– Det visade sig att om alla i gruppen patienter med dessa dubbla diagnoser använde empagliflozin kan antalet personer om dör minska med 30 procent och de som drabbas av hjärtsvikt minska med 28 procent, mätt under tre år, säger Johan Jendle, som leder forskningen inom ”Diabetes endokrinologi och metabolism” vid Örebro universitet.

Enligt den senaste årsrapporten från Swedeheart, 2022, ökar användningen av diabetesläkemedel som också skyddar hjärta och kärl och ligger för första gången på över 50 procent.

– Denna ökning av effektiva läkemedel är positiv och skapar nytta för individer som lever med diabetes. Men andelen som får diabetesläkemedel som skyddar hjärta och kärl bör kunna ökas ytterligare, säger Johan Jendle.

Forskningen är ett samarbete mellan Örebro universitet, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, och läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim, som också finansierat studierna.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro Universitet

You must be logged in to post a comment Login