Befolkningen ökar i Örebro kommun – nu 156 381

Av på 23 februari, 2021
Arkivbild

Igår publicerade SCB färska befolkningssiffror för 2020 för kommuner runt om i landet. Bilden är tydlig: befolkningen växer på många håll. Även i Örebro kommun har folkmängden ökat.

I Örebro kommun bor numera 156 381 personer. Det är en ökning med 685 personer, motsvarande 0,4 procent, jämfört med år 2019.

– Det som gör att folkmängden i Örebro kommun ökar jämfört med året före är framför allt antalet födda. Kommunen registrerar 529 fler födda än döda . Även inflyttningen bidrar till ökad befolkning, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

I hela Örebro län ökar befolkningen med minst 0,2 procent i sex av tolv kommuner jämfört med året före. Den största ökningen står Lekebergs kommun för (2,9 procent), medan folkmängden i Ljusnarsbergs kommun minskade mest (2 procent).

Följande bild visar utvecklingen kommun för kommun.

Ökning i flera kommuner

I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 379 295 invånare. Det är en ökning med 0,5 procent jämfört med 2019.

Folkmängden ökar på flera håll. Jämfört med året före har 137 kommuner växt och 93 krympt. I de övriga kommunerna är förändringarna mindre än 0,2 procent.

Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Trosa kommun i Södermanland. Här har folkmängden växt med 4,1 procent på bara ett år.

Under samma period har befolkningen i Högsby i Kalmar län krympt med över tre procent.

– Trots att invandringen till Sverige minskade kraftigt jämfört med 2019 var det invandringsöverskottet som främst ökade Sveriges folkmängd. Vi får gå tillbaka till babyboomåret 1992 för att hitta ett år då födelseöverskottet var den drivande faktorn bakom Sveriges folkökning, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Tydligt geografiskt mönster

Trenden är ännu tydligare på lite längre sikt: I 225 av 290 kommuner är befolkningen större än den var för tio år sedan. På många håll är ökningen markant: 79 kommuner har haft en ökning på över tio procent sedan 2010.

Det finns ett klart geografiskt mönster till utvecklingen: det är i de norra delarna av landet som befolkningen krymper över de senaste tio åren.

I tre län är det fler kommuner som krymper än växer jämfört med 2010: Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

– Örebro kommun är en av de kommuner som har haft en kännbar befolkningstillväxt under de senaste åren. På tio års sikt har antalet invånare gått upp från 135 460 till 156 381, alltså en rejäl ökning med 15,4 procent, säger Linus Garp.

Tabeller

Så utvecklades befolkningen i Örebro kommun mellan 2019 och 2020

Folkmängd 2019 155 696  
Födda 1 824  
Döda 1 295  
Inflyttade 8 156  
Utflyttade 8 015  
Folkmängd 2020* 156 381 +685

*) Födda, döda och flyttnetto summerar i vissa kommuner inte alltid till skillnaden i total befolkning. Mer om det i metoddelen längre ner.

Andra nyckeltal för Örebro kommun

Nyckeltal 2020 2019
Andel födda i Sverige 81,0 % 81,2 %
Andel utrikes födda 19,1 % 18,8 %
Skilsmässor 389 401
Giftermål 599 718
Andel män 49,6 % 49,6 %
Andel kvinnor 50,4 % 50,4 %

Lokalt | Örebro kommun
Örebronyheter

Källa SCB
I tabellen som visar folkmängdens utveckling stämmer inte folkökningen exakt överens med summan av antalet födda, döda, och flyttningar för alla kommuner. Detta beror på eftersläpning i rapporteringen. De gånger en förändring rapporteras långt efteråt dyker den upp i folkmängden, men redovisas under en justeringspost i stället.
Både inrikes och utrikes flyttningar ingår i flyttningssiffror. Detta innebär att vissa kommuner, till följd av invandringsöverskott, kan ha nettoinflyttning trots inrikes avflyttning.
Den här artikeln har genererats automatiskt med hjälp av kod. En text har tagits fram för var och en av Sveriges kommuner och län.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in