Begagnatmarknaden till och med 23/4 -20

Av på 28 april, 2020

vroom har vid flera tillfällen presenterat statistik som visat hur marknaden för nyare begagnade bilar utvecklats under den senaste tiden. Anledningen till detta var att vi får mycket frågor kring hur bilmarknaden påverkas av den rådande coronakrisen. Tittar man på nybilsförsäljningen så är det för tidigt för att kunna uttala sig om hur stor nedgången i marknaden är.

Detta eftersom vi mäter leveranser i form av ägarbyten och då det på nybilsmarknaden finns en inbyggd tröghet i och med att den genomsnittliga tiden mellan order och leverans där är relativt lång.

Däremot kan vi säga ganska mycket om hur utvecklingen ser ut på begagnatmarknaden. Detta eftersom tiden mellan order och leverans där är väsentligt kortare. Utvecklingen på begagnatmarknaden kan i sin tur ge en viktig indikation på hur efterfrågan på bilmarknaden ser ut i stort.

Förra publiceringen av statistik sträckte sig fram till och med 16 april. Vi kan idag visa siffror som sträcker sig till och med den 23 april. Det är viktigt att tänka på att både vecka 15 och 16 påverkas av påskhelgen som förra året låg en vecka senare än i år. Vi kommer framöver löpande publicera ny statistik som visar begagnatmarknadens utveckling per vecka och dag.

I vår analys har vi valt att fokusera på personbilar i åldersspannet 7-60 månader. Vi tittar både på försäljning från bilhandel till slutkund och på transaktioner inom bilhandeln. Den data för ägarbyten vi har idag sträcker sig fram till den 23 april.

Bilhandel till slutkund

Den största delen av begagnatmarknaden är den där bilar säljs från återförsäljare till slutkund. Det absolut vanligaste här är att slutkunden är en privatperson. I det första fallet har vi valt att titta på ägarbyten/leveranser per vecka och då jämföra respektive vecka 2020 med motsvarande vecka 2019. Sedan förra uppdateringen som visade en uppgång V14 jämfört med veckan innan ser marknaden nu ut att ha stabiliserats på en nivå runt 3600-3700 bilar per vecka under de senaste två veckorna. Man ska då ha i minnet att både v15 och v16 har färre arbetsdagar än normalt på grund av påsken. 

Antal ägarbyten per vecka samt jämförelser med tidigare veckor och motsvarande period 2019 visas i diagrammet och tabellen nedan.

Ägarbyten per dag

För att fördjupa analysen har vi också valt att titta på antalet ägarbyten per dag under hela 2020 samt för samma period 2019. Här kan man till exempel tydligt se att fredagar är den dag i veckan då det normalt sker flest leveranser/ägarbyten och att helgerna ligger på en väldigt låg nivå. Även här ser vi hur takten i antal ägarbyten per dag ser ut att öka från v14 och framåt. Fredag v16 är t.ex. den bästa enskilda dagen på över en månad och trenden ser ut att vara ökande. Även starten på v17 (där torsdag 23/4 är den sista dag vi i dagsläget har data för) ser relativt stark ut jämfört med tidigare veckor. 

Stockholm jämfört med övriga landet

Vi ser fortfarande ingen större skillnad i utvecklingen för Stockholm jämfört med hur det ser ut i övriga landet. Begagnatmarknaden i Stockholms län står generellt sett för ungefär 20% av totalmarknaden för den typ av bilar vi här mäter. 

Bilhandel till bilhandel

Under v16 gjordes totalt 997 ägarbyten inom bilhandeln av den typ av bilar vi här mäter. Detta är en minskning med 25% jämfört med motsvarande vecka 2019 men samtidigt en ökning med 19% jämfört med veckan innan. Det är sannolikt att påsken i stor utsträckning påverkar antalet transaktioner inom bilhandeln.

Det ska särskilt påpekas att hela denna analys bygger på ägarbyten. Också på begagnat finns ledtider mellan order och leverans även om dessa är väsentligt kortare än vid försäljning av nya bilar. Med andra ord så har vi en viss eftersläpning och det kan därför komma att visa sig att marknaden är väsentligt sämre, eller kanske bättre än vad som här indikeras.

Vi kommer under den närmaste tiden följa utvecklingen på bilmarknaden mycket noggrant, både för nya och begagnade bilar. Vi kommer löpande att uppdatera denna typ av information för att ge en så bra bild som möjligt om hur svensk bilmarknad påverkas av situationen i samhället. 

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa vroom
Västra Götaland Skåne Jönköping Halland Kalmar Stockholm Uppsala Örebro Östergötland

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in