Begränsad framkomlighet på Dalbygatan vid Svampen när vi byter ut gamla vattenledningar

By on 30 september, 2019

Då ledningarna på Dalbygatan är i dåligt skick byter vi ut dem för att undvika akuta läckor. Arbetet pågår preliminärt 30 september–19 december. Dalbygatan kommer att vara avstängd. Hänvisningar på plats visar hur man ska köra istället för att komma fram dit man ska. Verksamheterna i området kommer att ha öppet som vanligt.

Arbetet utförs i etapper och påverkar framkomligheten på olika sätt under arbetets gång. Biltrafiken kommer att ledas om via Östra Bangatan, Hovstavägen, Norrängsvägen och Längbrogatan. Gång- och cykeltrafiken hänvisas till Dalbygatans norra sida. Följ hänvisningsskyltar på plats.

Tillfällig infart till Mejeritorget

Alla verksamheter i området har öppet som vanligt, berättar Ulrika Svensson, projektledare på Vatten och avlopp. Under den senare delen av arbetet anlägger vi en tillfällig infart till Mejeritorget, för att underlätta för kunderna att komma fram.

Arbetet påbörjades idag Måndag 30 September 2019 och beräknas vara färdigt fredag 19 December 2019.
Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Örebro kommun.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login