Begränsad framkomlighet på Hjalmar Bergmans väg när VA-ledningar byts ut

Av på 1 oktober, 2018

Ett arbete pågår med att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar på sträckan mellan korsningen Hjärstavägen/Hjalmar Bergmans väg och Mikaeli vårdcentral. Arbetet påverkar framkomligheten för boende och verksamheter i området, bussar samt genomfartstrafik. Arbetet utförs för att minska risken för framtida stopp i avloppsledningarna och beräknas pågå till och med februari 2019.

Arbetet utförs i ett antal etapper. Det gör att de boende i hyreshusen utmed Hjalmar Bergmans väg kan ta sig in på gårdarna och använda sina parkeringsplatser även under arbetets gång, säger Mats Svensson, gruppchef på Vatten och avlopp.

Trafiken hänvisas via Länsmansgatan under etapp 2 och 3
Från och med vecka 40 börjar arbetet med etapp 2-3, då Hjalmar Bergmans väg stängs av för trafik. Fordonstrafiken leds istället via en tillfällig, grusad väg genom parken och över till Länsmansgatan (se röd linje på kartan). Fotgängare och cyklister hänvisas via en separat tillfällig gångväg (se orange streckad linje på kartan).

– Under etapp 2 och 3 rekommenderar vi trafikanter som ska till Mikaeli vårdcentral, Baronbackarnas centrum och Västra Engelbrektsskolan att köra in från Hedgatan. På så vis kan vi minska belastningen på den tillfälliga vägen och Länsmansgatan, säger Mats Svensson.

Busshållplatsen Hjärstavägen Baronbacken på Hjalmar Bergmans väg kommer inte att kunna trafikeras som vanligt under etapp 2 och 3. Bussresenärer uppmanas att besöka Länstrafikens webbplats för aktuell trafikinformation.

Ett körfält öppet under etapp 4 och 5
Under etapp 4 och 5 hålls ett körfält på Hjalmar Bergmans väg öppet för att genomfartstrafik ska kunna passera. Trafiken får då köra förbi arbetsområdet växelvis. Det innebär att trafiken inte längre leds om via Länsmansgatan.

SMS-meddelande vid vattenavstängning
Vid några tillfällen behöver vattnet stängas av. Inför vattenavstängningarna kommer ett sms-meddelande att skickas ut till berörda. Det är bra om berörda kontrollerar att rätt telefonnummer finns registrerat för att säkert nås av utskicken när vattnet behöver stängas av. På kommunens webbplats finns mer information om tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Lokalt | Hjalmar Bergmans Väg
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in